Articole

"Supunerea, formă de dezvoltare spirituală" - Pastor Vasi Duma

Supunerea, formă de dezvoltare spirituală

Atunci când auzim despre supunere gândul ne fuge automat la cuvinte precum: sclavie, anihilare de sine, subminarea ego-ului, minimalizarea sinelui etc. Nimic mai fals. Bazată pe paradoxuri și antinomii, Biblia prezintă măreția și frumuseța supunerii. Logica Bibliei este mereu subversivă față de logica normală, de pildă, cine este mare în Biblie este mic, cine este mic este mare, cine se supune va fi ridicat, cine se smerește va fi înălțat.

Cum a gândit Dumnezeu supunerea? Iată câteva răspunsuri:

1. Dumnezeu a contruit lumea pe bază de ierarhii. Există în cer ierarhii și există pe pământ ierarhii. Atunci când ne rugăm: ,, ...facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ...” spunem de fapt că ne dorim ca ceea ce se întâmplă sus să se petreacă și jos. Cum funcționează cerul? Găsim un întreg sistem de coordonare, un ,,establishment” bine așezat, structuri diferite de autoritate, un Dumnezeu care are în subordonare stăpâniri, puteri, tronuri, heruvimi, serafimi, arhangheli,mesageri, coruri...Nu este democrație în cer! O Adunare Generală care, prin vot secret, să stabiliească agenda lui Dumnezeu. Dumnezeu este Suveranul și Stâpânul absolut! Deci, dacă spui seara Tatăl nostru înseamnă că vrei să fi într-o relație de supunere față de Creator, ești un antidemocratic, un adept al teocrației.

2. Dumnezeu a stabilit și ierarhii vizibile. Stat, biserică, familie, toate sunt o formă de ierarhii gândite de Dumnezeu. Statul ca formă politi-socială a evolut sub diferite forme. Deși avem un stat de care ne îndoim și nu-l acceptăm sub aspect moral, totuși, trebuie să ne supunem lui, să plătim impozitele, să respectăm legile lui. Știu că e greu să spunem ,,Amin!”, dar în Romani 13 și in 1 Petru 2, suntem învățați să dăm cinste împăratului și să ne supunem lui. Până unde? În ce fel? Există și alte versete care reglementează acest raport. Atenție: supunerea față de un stat nu înseamnă îmbrățișarea tuturor deciziilor lui, acceptarea filosofiei lui...să nu uităm că Domnul Isus a numit un împărat vulpe... În familie logica autorității e simplă: bărbatul, soția, copii. Soția, copii, bărbatul este o ierarhie pe dos sau copii, barbatul, soția. Cine credeți că era șef în prima familie, Adam sau Eva? Știți pe cine a strigat Dumnzeu prima dată? Pe Adam sau pe Eva? A se citi in Biblie. Există și excepții în Biblie: când bărbatul e fricos, slab, imatur atunci liderul este femeia. Cazuri: Debora, Lidia.

Biserica are ierarhii spirituale, chiar dacă toți suntem preoți. Supunerea față de reguli, de persoane învestite cu autoritate sunt motivele pentru care apostolul Pavel scrie câteva scrisori pastorale.

Concluzie: dacă consideri că nu ai nevoie să stai sub autoritatea cuiva, ești în afara voii lui Dumnezeu.

Pastor Vasi Duma