Articole

VALOAREA ADEVĂRULUI, Păstor Ion Damian

VALOAREA ADEVĂRULUI

,,Ce este adevarul?” Ioan.18:38

,,Dar iubiți adevărul și pacea!” Zaharia 8:19

,,veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.” Ioan.8:32

Suntem martori ai dezvoltării și schimbării societății, o schimbare ce afirmă că are la bază progresul și lucrul acesta urmărește să influențeze viața tuturor oamenilor declarând că le va fi mai bine acestora.

Dacă în plan ștințific dezvoltarea are la bază realitatea, adevărul, atunci în orice plan, deci și în cel moral, ideologic, dezvoltarea trebuie să țină cont de adevăr.

Afirmația ,,fiecare cu adevărul său” este contrazisă de știință deoarece aceasta se bazează pe adevăruri fundamentale, universale. Nu există realitatea ca fiecare persoană să își stabilească de exemplu prorpiile legi fizice sau matematice. Legile fizicii sunt la fel pentru toate persoanele, sunt o realitate și, astfel, exprimă un adevăr. Adevărul științei nu a fost stabilit de cercetător, ci descoperit de acesta.

Înțelegând paradigma adevărului ștințific, și în plan moral, ideologic, adevărul nu îl stabilește cercetătorul, ci îl descoperă. Deși morala societății poate fi înțeleasă ca fiind definită de opinia majorității populației, în realitate, o astfel de morală se poate îndepărta de adevăr dacă nu ține cont de acesta. Domnul Isus oferă un exemplu în care morala s-a îndepărtat de adevăr din cauza redefinirii acesteia, făcută de o majoritate a populației. ,,Isus le-a raspuns: "Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele; dar de la început n-a fost așa.” (Matei 19:8)

Cine este sursa adevărului? Este întrebarea pe care se construiește totul. Dacă sursa adevărului ștințific este Autorul Universului, Creatorul tuturor ființelor și lucrurilor, și nimeni nu vine cu acest adevăr de acasă, atunci și în planul moral, spiritual, ideologic este normal ca Dumnezeu să rămână socotit ca sursa adevărului.

Creatorul este autorul legilor universului și știința nu poate să nu țină cont de adevărul acestor legi. Atunci, cum de ar fi posibil ca în plan moral, ideologic, spirtual oamenii să nu dorească să descopere adevărul din legea morală a lui Dumnezeu și să țină cont de acesta?

Conform adevărului stabilit de Dumnezeu, legile universului se referă la funcționarea universului creat, iar legile morale se referă la fericirea omului ce poartă viață din Creator.

Dacă legile universului nu sunt stabilite de oamenii de știință, ci doar descoperite de aceștia, înseamnă că aceste legi au fost făcute de Creator. Însă, dacă Îl credităm pe Dumnezeu ca autor al creației și sursa adevărului ștințific, consecvența este implicită și trebuie să Îl credităm pe Dumnezeu ca autor al adevărului moral.

Cunoașterea adevărului – Dumnezeu ne-a descoperit adevărul Său pe care îl avem scris în Sfânta Scriptură.

  • ,,Saul a zis Domnului: "Dumnezeul lui Israel, arată adevărul." (1Samuel 14:41) ,,Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă; căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea!” (Psalmul 25:5) ,,Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă, dar, să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu!” (Psalmul 51:6) ,,Învață-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tau.” (Psalmul 86:11) ,,Dreptatea Ta este o dreptate veșnică, și Legea Ta este adevărul.” (Psalmul 119:142) ,,Cumpăra adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea.” (Proverbe 23:23)
  • ,,Aceștia au venit și I-au zis: "Invățătorule, știm că spui adevărul și nu-Ți pasă de nimeni; căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr.” (Marcu 12:14) ,,căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos.” (Ioan.1:17) ,,Cine primește mărturia Lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul.” (Ioan.3:33) ,,Isus i-a zis: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan.14:6)
  • ,,Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare.” (Ioan.16:13) ,,Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan.17:17)

Respingerea adevărului – Există pericolul de înăbușire a adevărului, însă acest lucru duce omul pe o cale greșită și într-un loc veșnic de pedeapsă, așa cum Scriptura afirmă:

  • ,,și astfel izbăvirea s-a întors înapoi, și mântuirea a stat deoparte; căci adevarul s-a poticnit în piața de obște, și neprihănirea nu poate să se apropie.” (Isaaia 59:14) ,,Adevărul s-a făcut nevăzut, și cel ce se depărteaza de rău este jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire.” (Isaia 59:15) ,,De aceea spune-le: "Acesta este poporul care n-ascultă glasul Domnului Dumnezeului său și care nu vrea să ia învățătura; s-a dus adevărul, a fugit din gura lor." - (Ieremia 7:28) ,,Se trag pe sfoară unii pe alții și nu spun adevărul; își deprind limba să mintă și se trudesc să facă rău.” (Ieremia 9:5) ,,După cum este scris in Legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi; și noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și n-am luat aminte la adevărul Tau.” (Daniel 9:13)
  • ,,Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor.” (Romani 1:18) ,,căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvantat în veci! Amin.” (Romani 1:25) ,,Știm, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul.” (Romani 2:2) ,, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.” (2Tesaloniceni 2:12) ,, Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred si cunosc adevărul.” (1Timotei 4:3)

Mărturisirea adevărului – Adevărul pe care ni l-a descoperit Dumnezeu trebuie învățat și trăit, deși uneori adevărul poate fi nepopular.

  • ,,Iată ce trebuie să faceți: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii; niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul." (Zaharia 8:16-17) ,,M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul?” (Galateni 4:16) ,,și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună: Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora.” (Efeseni 4:24-25) ,,Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii,” (Efes.6:14) ,,și propovăduitorul și apostolul Lui am fost pus eu - spun adevărul în Hristos, nu mint - ca să învăț pe Neamuri credința și adevărul.” (1Timotei 2:7)

Există doar un adevăr, adevărul rostit de Creator!

Păstor Ion Damian