Articole

SĂ CUNOAȘTEM MAI BINE CEEA CE CREDEM - DOCTRINELE FUNDAMENTALE ALE SCRIPTURII, Pastor Ilie Bledea

SĂ CUNOAȘTEM MAI BINE CEEA CE CREDEM 

DOCTRINELE FUNDAMENTALE ALE SCRIPTURII

În aceste vremuri tulburi, ca și în orice vreme, avem tot mai mare nevoie de doctrine biblice solide cunoscute și crezute cu tărie. Ceea ce ne poate ține tari în vremuri de criză este crezul nostru, credința noastră. Este foarte important ca, din când în când, să ne punem întrebări de genul: Ce credem cu adevărat? Credem adevărul? Și, de ce credem ceea ce credem? Care sunt argumentele credinței noastre? Pe ce se bazează credința noastră?

În aceste vremuri ca și în trecut, o mare problemă în poporul Domnului este lipsa de cunoaștere (Osea 4:6), deși mulți vorbesc numai de practică, problema cea mai mare este cunoașterea. Poporul Domnului pe vremea lui Osea avea practică, însă practica închinarea la idolii și alte lucruri care îl dezgustau pe Dumnezeu, pentru că au lepădat cunoașterea.

Cunoașterea precisă și profundă a doctrinelor este importantă pentru că, noi trebuie să trăim corect în relație cu Dumnezeu, însă trebuie să fim gata întotdeauna să dăm socoteală de nădejdea care este în noi, cu blândețe și teamă...1 Petru 3:15. Cum putem fi gata să dăm socoteală, răspuns și să apărăm ceea ce credem, dacă nu știm?

Din păcate, în unele cazuri se poate spune că, avem de a face nu numai cu ignoranță, ci și cu indiferență în ce privește doctrinele Scripturii, sau în ce privește învățătura. Se aleargă după senzaționalism și sentimentalism, nu după cunoașterea Scripturii și a doctrinelor biblice.

De aceea, în acest articol aș vrea să subliniez importanța și necesitatea cunoașterii doctrinelor biblice.

Prin doctrine biblice mă refer la ceea ce spun MacArthur și Mayhue în cartea Doctrinele Bibliei: „Doctrinele biblice se referă la învățătura Scripturii, indiferent că este de natură proclamatoare, expozitivă sau categorială. Aceasta face ca toată Scriptura să fi e de natură doctrinară.”1 Acesta este un adevăr, pe care ar trebuie să îl înțeleagă toți creștinii. Biblia este o carte doctrinară, teologică, chiar dacă este scrisă în diferite genuri și forme literare. Este foarte important să înțelegem valoarea doctrinei sănătoase biblice, pentru viața, trăirea și slujirea creștină. În acest sens, selectez aici câteva motive, consemnate de John MacArthur și Richard Mayhue, în cartea „Doctrinele Bibliei”:

1. Doctrina sănătoasă este folositoare din punct de vedere spiritual (2 Timotei 3:16-17).

2. Doctrina sănătoasă face delimitarea între adevăr și eroare (2 Corinteni 11:1-15; 2 Timotei 3:16-17).

3. Doctrina sănătoasă a ocupat un loc central în viața și lucrarea Domnului Isus (Matei 7:28-29; Marcu 4:2; Luca 4:32).

4. Doctrina sănătoasă a ocupat un loc central în biserica primară (Fapte 2:42; 5:28; 13:12).

5. Martirii creștini și-au dat viața pentru doctrina sănătoasă (Fapte 7:54-60); Fapte 12:2; 2 Timotei 4:6-8).

6. Cristos și apostolii au dat directive privitoare la transmiterea doctrinei sănătoase către generația următoare (Matei 28:18-20; 2 Timotei 2:2).

7. Doctrina sănătoasă protejează bisericile de învățători falși (Tit 1:9).

Toate aceste motive arată cât de importantă este studierea doctrinei, sau a doctrinelor biblice. Să cunoaștem teologia biblică și sistematică, să știm ce credem.

Doctrinele fundamentale ale Scripturii sunt 10 la număr. În cele 10 sunt incluse și altele, însă aș vrea ca prin câteva articole, să parcurgem pe scurt cele 10 doctrine fundamentale, cu rugăciunea ca, această prezentare succintă să fie o provocare pentru a aprofunda și a cunoaștem cât mai bine doctrinele credinței.

Cele 10 doctrine biblice fundamentale sunt:

* Doctrina despre Scriptură – Bibliologie

* Doctrina despre Dumnezeu – Teologie propriu-zisă

* Doctrina despre Cristos – Cristologia

* Doctrina despre Duhul Sfânt – Pneumatologia

* Doctrina despre om – Antropologia

* Doctrina despre păcat – Hamartologia

* Doctrina despre mântuire – Soteriologia

* Doctrina despre îngeri – Angelologia

* Doctrina despre biserică – Eclesiologia

* Doctrina despre lucrurile din urmă – Escatologia

Aceste 10 categorii de doctrine biblice cuprind toată revelația specială dată de Dumnezeu în Scriptură, care trebuie cunoscută și crezută de fiecare creștin. Cu ajutorul Domnului și a Cuvântului le vom parcurge succint pe fiecare.

Până atunci, să punem mâna pe Scriptură, să citim ca să știm ce credem și de ce credem! Să știm bine în Cine am crezut! 2 Timotei 1:12.

Pastor Ilie Bledea