Articole

​RUGĂCIUNEA PENTRU MISIUNE

RUGĂCIUNEA PENTRU MISIUNE

Matei 9:35-38

Consider că la început de an este Biblic să ne propunem și să ne rugam mai mult pentru lucrarea de evanghelizate și de misiune. In sensul acesta, ne aducem aminte de chemarea la rugăciune pentru lucrarea Evangheliei pe care ne-o adresează Domnul Isus și in Evanghelia dupa Matei 9:35-38 – "Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui."

Suntem chemați să susținem în rugăciune și să ne implicăm în lucrarea Evangheliei. În textul Biblic de față începe ceea ce s-a numit al treilea circuit galileean al Domnului Isus. Mântuitorul a străbătut orașele și satele, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. În timp ce Domnul Isus îi învață pe oameni și vestea Cuvântul, El vindeca pe cei bolnavi.

1.Rugăciune pentru misiunea in care Mântuitorul este implicat – vs.35

Domnul Isus ne oferă modelul de urmat in lucrarea de evanghelizare și de misiune. Învățăm de la El că lucrarea misionară are: un camp de misiune concret “străbătea toate cetățile și satele”, o locație publica accesibila “învățând pe norod in sinagogi”, un mesaj al Evangheliei “propovăduind Evanghelia Împărăției” și o implicare in nevoile fizice “și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era in norod”.

Modelul Domnului Isus de misiune este unul complet, o slujire holistică, care are in vedere, in primul rând, mântuirea sufletului, dar și susținerea omului in existenta sa pamântească. Nu se poate spune ca mântuirea sufletului este împreună cu scăparea omului din toate suferințele sale (exemplul apostolului Pavel este elocvent in acest sens: … mi-a fost pus un tepus in carne … De trei ori am rugat pe Domnul sa mi-l ia. Si El mi-a zis: "Harul Meu iți este de ajuns; căci puterea Mea in slăbiciune este făcută desăvârșită." Deci ma voi lauda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos sa rămână in mine. De aceea simt plăcere in slăbiciuni, in defăimări, in nevoi, in prigoniri, in strâmtorări, pentru Hristos; căci cand sunt slab, atunci sunt tare. – 2Cor.12:7-10), dar se poate spune ca existenta credinciosului este asigurata prin harul Domnului (Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. – Mt.6:33).

Domnul Isus este la fel de implicat și astăzi in lucrarea de vestire a Evangheliei împreună cu urmașii Lui – Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei … (Marc.16:20).

2.Rugăciune pentru misiunea pe care Mântuitorul o iubește – vs.38

Domnul Isus arata compasiune, dragoste jertfitoare pentru cei pierduți “Când a văzut gloatele, I s-a făcut mila de ele,”. Mântuitorul cunoaște adevărata stare “erau necăjite” și nevoia urgenta in care se afla cei nemântuiți care sunt comparați cu niște oi risipite care nu au pastor.

Dragostea fata de cei pierduți, nemântuiți, cât și înțelegerea situației fără scăpare in care se afla aceștia, îl determina pe creștin să se implice cu devotament in lucrarea de evanghelizare și de misiune.

Faptul că știm ca lucrarea de vestire a Evangheliei pentru cei nemântuiți este iubita de Domnul Isus trebuie sa fie suficient pentru mobilizarea noastră in nobila lucrare misionara.

3.Rugăciunea pentru misiunea care se confruntă cu nevoi – vs.37-38

Ce măreață este onoarea oferita ucenicilor Domnului Isus, cât și creștinilor de astăzi, sa fie chemați sa se roage și sa se implice in misiune fiind conlucrători cu Fiul lui Dumnezeu. (Caci noi suntem impreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. – 1Cor.3:9)

Domnul Isus ne vorbește și despre nevoia din lucrarea Evangheliei Împărăției Sale. In acest sens, Mântuitorul pune accentul pe nevoia lucrătorilor in câmpul de misiune unde recolta este foarte bogata – Mare este secerișul, dar putini sunt lucrătorii! Chemarea la rugăciune pentru misiunea Evangheliei este una clara și directa – Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.

Din acest text Biblic înțelegem dacă problema lucrătorilor este rezolvată, atunci lucrarea poate fi împlinită. Este bine de observat faptul ca Domnul Isus nu evidențiază și alte nevoi misionare in acest moment, nevoi care sunt regăsite in câmpul de misiune, ci El vorbește doar despre necesitatea lucrătorilor.

Evanghelistul Luca, dupa chemarea la rugăciune pentru misiune, mai menționează și următoarele cuvinte: Duceți-vă; iată, vă trimit ca pe niște miei in mijlocul lupilor. (Lc.10:3) Ucenicii sunt atât chemați să se roage pentru misiune, cât sunt și parte din răspunsul la rugăciunea lor. Mântuitorul ne cheamă sa ne rugam pentru lucrători, dar ne și trimite să lucram pe ogorul Evangheliei. Noi ne rugăm pentru nevoile misiunii și tot noi suntem și un răspuns la aceste nevoi.

Concluzii:

  • Suntem chemați să ne rugăm pentru lucrarea Evangheliei in mod concret. Implicarea noastră in misiune este o responsabilitate directa. Dragostea de oameni, iubirea pentru cei nemântuiți ne mobilizează la rugăciune și la vestirea Evangheliei.
  • Este necesar sa avem in vedere sufletele nemântuite, oportunitățile de vestire a Evangheliei (Rugați-va totodată și pentru noi, ca Dumnezeu sa ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca sa putem vesti taina lui Hristos, … - Col.4:3) și lucrătorii de pe câmpul de misiune pentru care să ne rugăm in mod sistematic.
  • De asemenea, să nu uităm să ne rugăm ca Domnul să ne descopere cum putem fi, la rândul nostru o resursă pentru împlinirea nevoilor misionare cu scopul propășirii Împărăției lui Dumnezeu printre noi.
  • Este de ajutor o listă de rugăciune personala in care sa scriem nevoi misionare pentru care să ne rugăm constant. Misiunea in care este implicată biserica locala, cât și alte lucrări misionare despre care aflam, nu ar trebui să lipsească de pe lista noastră de rugăciune.
  • Ori de câte ori Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre și ne folosește in lucrarea misionară să nu uităm să mărturisim și altora fiind o mărturie vie a lucrării Domnului și o incurajare la misiune.

Păstor Ion Damian