Articole

ORDINARE DE SLUJITORI LA BISERICA DIN PĂULIȘ, 28 iunie 2020

ORDINARE DE SLUJITORI LA BISERICA DIN PĂULIȘ, 28 iunie 2020

Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze în slujba Sa pe frații prezbiteri NELU FÂȘIE și OVIDIU COSTAN consacrați în Biserica Creștină Baptistă din Păuliș.

Serviciul de ordinare a fost condus de fratele păstor Lazăr Magu. Alături de Biserică la acest eveniment deosebit au participat frații păstori Pavel Gag, Daniel Cojiță, Daniel Fâșie și Ion Damian. De asemenea, fanfara Bisericilor din Păuliș și Sâmbăteni a condus Biserica în închinare.

,,Și le-a zis: Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său.” Evanghelia după Luca 10:2 ,,Și, ce-ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții.” 2Timotei 2:2

Păstor Ion Damian