Articole

DOAR SFÂNTĂ SCRIPTURĂ ESTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, Păstor Ion Damian

DOAR SFÂNTĂ SCRIPTURĂ ESTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

,,Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și† de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se nasc pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni." 1 Timotei 6:3-5 

Avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu să cunoaștem voia Sa, să ajungem la credința în El, să ne pocăim, să primim mântuirea, să creștem spiritual și să Îl slujim așteptând întâlnirea cu Mântuitorul în Împărăția Sa Slăvită, în Raiul lui Dumnezeu. "…credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu" Romani 10: 17 

„Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu scris prin inspiraţia Duhului Sfânt este singura regulă și normă de credincioșie și purtare în viaţa aceasta. Biblia este singura autoritate în materie de religie; ea este suficientă pentru învăţătura creștină.” (Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România, doctrina despre Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu)

Avem certitudinea oferită de autenticitatea Cuvântului lui Dumnezeu. „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” 2 Timotei 3:16-17 „Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” Matei 24:35

De asemenea, avem avertismentul Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la pericolul înlocuirii sale. „Și ați desființat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre.” Matei 15:6B „Și, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta." Apocalipsa 22:19

De-a lungul istoriei bisericii au fost numeroase influențe negative care i-au afectat pe cei care s-au dezlipit de Scriptura fiind deschiși la tot felul de învățături omenești. Astfel, în baza acestor învățături străine Cuvântului lui Dumnezeu, unii creștini au clădit datini și tradiţii omenești pe care le-au ridicat mai apoi la rang egal cu autoritatea Bibliei, fapt care este o blasfemie. 

Studiind istoria influenței omenești în doctrina bisericii, așa cum și istoricii o menționează, dobândim o analiză obiectivă care ajută la înţelegerea influenței bisericii formale în învățătura creștină. Conform cu Loraine Boettner, Roman Catolicism Philadelphia: Presbiterian and Reformated Publishing, 1962. pag.8-9: ,,A.D. 300 Rugăciunea pentru morți A.D. 300 Facerea semnului crucii A.D. 375 Închinarea la sfinţi și la îngeri A.D. 394 Instituirea “împărtășaniei” A.D. 431 Maria este proclamată divină A.D. 500 Preoții încep să se îmbrace altfel decât laicii A.D. 526 Mirungerea A.D. 593 Apare învățătura despre purgatoriu A.D. 600 Liturghia este fixată în limba latină A.D. 600 Încep naraţiunile adresate Mariei A.D. 607 Bonifaciu III este proclamat cel dintâi Papa A.D. 709 Sărutarea papucului papal A.D. 786 Închinarea la imagini și la relicve A.D. 850 Folosirea “apei sfințite” A.D. 995 Canonizarea sfinților morți A.D. 998 Postul de Vineri și din preajma sărbătorilor mari A.D. 1079 Celibatul preoților A.D. 1090 Rugăciuni pe bani A.D. 1184 Inchiziția A.D. 1190 Vânzarea indulgențelor A.D. 1215 Transubstanțierea A.D. 1229 Biblia este interzisă laicilor A.D. 1439 Doctrina despre purgatoriu A.D. 1439 Doctrina celor șapte sacramente A.D. 1508 “Ave Maria” este aprobată ca rugăciune liturgică A.D. 1534 Fondarea ordinului Iezuit A.D. 1545 Tradiția primește aceeași autoritate ca și Biblia A.D. 1546 Adăugarea apocrifelor la cărțile Bibliei A.D. 1854 Doctrina despre concepția imaculată a Mariei A.D. 1870 Infailibilitatea Papală A.D. 1930 Condamnarea școlilor publice A.D. 1950 Doctrina înălțării la cer a Mariei A.D. 1965 Maria proclamată ca Mamă a Bisericii"

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Cuvântul Său, Biblia, în care Domnul ne descoperă voia Sa. Sfânta Scriptură în întregime este Cuvântul lui Dumnezeu și este singurul cuvânt inspirat de Duhul Sfânt. „Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; câci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.” Iosua 1:8

Păstor Ion Damian