Articole

​„VISUL ŞI MISIUNEA LUI DUMNEZEU” - misionar Paul Adrian

„VISUL ŞI MISIUNEA LUI DUMNEZEU”

Dumnezeu ne-a lăsat să trăim în aceste vremuri tulburi pentruca prin ceeea ce facem să-L glorificăm  şi să implinim cu responsabilitate „Visul şi Misiunea Lui”. Înţelegînd faptul că fiecare avem un rol în această călătorie ne ajută să ştim că viaţa are scop şi merită investită în „visul Lui”. Gen.1:26-28, 12:1-4. „În acest context este evident că „viaţa şi misiunea” au sens şi semnificţie doar dacă se aliniază scopului cu care au fost concepute:”Glorificarea lui Dumnezeu prin răspândirea chipului lui Dumnezeu, adică popularea pământului cu fii şi fiice de Dumnezeu.” Căutăm adesea modalităţi prin care să motivăm fiecare membru să-şi găsească locul în trupul lui Hristos şi într-un fel misiunea propie ancorată în misiunea bisericii unde slujim. Azi auzim mai des pe mulţi spunând că avem „oameni plătiţi” pentru cutare şi cutare lucrare în biserică şi în cîmpul de misiune al bisericii. „Să înţeleg că prin aceasta că nu trebuie să fiu doar un participant activ la serviciile bisericii?” „Fiecare ar trebui să cunoaştem „visul şi misinunea Lui” chiar dacă slujind în biserica locală nu ne dăm seama de misiunea ei?”

Cuvîntul „misiune” are încărcătura care defineşte „ceva ce ai de făcut”. Vasile Breban în „Dicţionar al limbii romîne contemporane” ediţia 1980 scrie: „Însărcinare dată cuiva, rost, menire. Misiune diplomatică. Instituţie religioasă prin care se propagă creştinismul într-o ţară cu altă religie”. Dumnealui descrie sensul personal, naţional şi global al „misiunii”.

Apostoloul Pavel prezintă bisericii din Colose taina pe care Dumnezeu i-a descoperit-o. Coloseni  1:26-29 „Vreau să spun taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile dar descoperită acum sfinţilor lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă de cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia  între Neamuri, şi anume: Hristos în voi nădejdea slavei. Pe El îl propovădim noi şi sfătuim pe orice om şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişez pe orice om desăvîrşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine”. Misiunea este lucrarea la care ai înţeles personal sau am înţelesc ca biserică, că Domnul te (ne) cheamă ca să slujeşti (slujimm). Ap Pavel scrie despre David în Faptele Ap 13:36 „David după ce a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu ...” Moise după ce este salvat de Dumnezeu, învaţă apoi la cea mai bună şcoală a vremii în Egipt. Crede că înţelege misiunea printre evreii robi în Egipt. Dumnezeu vrea să-l şcoleze la cea mai bună şcoală a vieţii în „pustie” timp de 40 de ani. Păstorind oile socrului său la rugul aprins este întîlnit de  Dumnezeu care ÎI dă „misiunea de a scoate poporul evreu din robie şi a-l duce spre Canaan. Într-un material de misiune al BEE-ului (Educaţie Biblică prin Extensie) numit Kayros am găsit prezintată misunea în trei etape. Am actualizat acele etape la „Misiunea noastră ca români”:

E1 Misunea între romănii din România – în aceeaşi cultură.

E 2 Misunea făcută de români printre românii răspânduiţi – în altă cultură, ţări.

E 4 Misiune făcută de români printre alte naţiuni pe întreg globul unde nu se vorbeşte limba română.

Ev. Gen.1:27-29, Ev.Mat 28:18-20. Fapt. Ap 1:8.

Trăsături prin care descoperim un „misionar chemat a sluji în altă cultură”:

 • Misionarul are o mare chemare de la Dumnezeu si o dorinţă puternică de a sluji lui Dumnezeu in altă cultură.
 • Pot exista multe “obstacole” pentru un “misionar”, asa că este important să acţioneze cu putere de Sus pentru implinirea viziunii date de Dumnezeu.
 • În călatoria misionarului la alte popoare acesta caută intenţionat, să înţeleagă cultura, înveţe limba, deosebească religiile şi să aplice valorile şi poruncile biblice în altă cultură.
  • Introducere în Misiunea Creştină – editată de Dr. Jonatan Lewis – Fundaţia EBE Cluj Napoca – Str. Inului Nr 2-5 – 0264.446.561
  • Focalizarea liderilor – Terry B. Walling – Fundaţia EBE Str Inului nr 2.5 – 0264.446.561
  • Kayros – Fundaţia EBE Cluj Napoca – Str. Inului Nr 2-5 – 0264.446.561
  • BIG 5.4 – Biserici cu Impact Global – Administrarea creşterii bisericii -  Octombrie 2011
  • Vasile Breban – Dicţionar al limbii române contemporane - 1980

Declaraţia de misiune a bisericii şi cea personală ne ajută şi încurajează să fim cu impact ca misionari ai Împărăţiei lui Dumnezeu. Iată la ce anume ne mai ajută declaratiile de „misiune”:

- Oferă încurajare bisericii şi susţinere în vremuri dificile (rugăciune şi sprijin material, încurajare)

- Arată încotro se derulează deciziile şi activităţile bisericii şi ale misionarilor

- Motivează şi echipează permanent (fapt ce duce la dezvoltarea bisericii şi a misionarilor)

- Re-focalizează direcţia bisericii şi a membrilor la o chemare mai măreaţă

- Declaraţia se reflectă în bugetul bisericii şi în cîmpurile de misiune

O biserică sănătoasă este şi o biserică misionară. Dacă lumina luminează mai bine şi mai departe va fi văzută şi mai aproape începînd cu familia şi vecinii noştri. Faptele Apostolilor citim practicarea viziunii misionare în vremea Apostolior, viziune care se extine şi ne responsabilizează şi pe noi azi. Aici vedem o imagine geografică exprimată în cuvinte a felului în care Dumnezeu vede viitorul de dorit al bisericii Sale. Cred că este importantă declaraţia de Misiune a bisericii. Acolo unde nu este vocalizată şi sunetul de trîmbiţă nu este clar se va simţi o sărăcie în ieşirea în afară de zidurile bisericii. Cei care înţeleg chemare la „Misiune” şi cei care sunt în cîmpul de „Misiune” încep slujirera din famila lor, rudeniile, vecinii, satul, oraşul, ţara şi spre alte naţiuni. Umblarea şi trăirea  misionarilor în  cîmpul misiunii este vitală spre a avea parte de roade pe care le aduce Duhul Sfânt. Unde mă găsesc şi unde ne aflăm ca persoană sau biserică în această ducerea a „veştii bune” celor care n-au auzit-o încă? Întrebările care urmează ne vor ajuta pe cei care slujim nu doar să ne re-găsim în una din aceste etape dar şi să dăm răspunsul adecavat. Cum evaluăm dacă avem chemarea „misionară”?:

Merg - “cum vor auzi daca nu le va spune nimeni?”

Trimit – “si cum vor propovadui daca nu sunt trimisi?”

Mobilizează – “suna din trambiţă”

Intâmpină – “străinul care trăieşte in mijlocul tău”

Mijlocesc – “stau in spartură”

Sunt eu un „misionar al Domnului” şi al bisericii unde slujesc? Este biserica de unde aparţin o biserică „Misionară?” Oamenii sunt în „centrul imimii” Lui Dumnezeu (dacă se poate spune) şi Misionaraii după ce vorbesc cu Dumnezeu despre oameni duc „vestea bună şi visul (planul) lui Dumezeu” la: „După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice semiţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini…” (Apoc 7:9).

„Vedeți, Dumnezeu are un vis şi visul Lui se va împlini, indiferent ce au ales să facă Adam şi Eva, indifferent ce a ales să facă Israel şi indiferent ce aleg să fac eu şi tu sau bisericile în care slujim”. „Ce faci şi crae este locul şi rolul tău să duci să grăbeşti şi să fii parte în implinirea „visuliu, misiunii, şi planului Lui?”

Misionar Paul Adrian


Bibliografie:

Introducere în Misiunea Creştină – editată de Dr. Jonatan Lewis – Fundaţia EBE Cluj Napoca – Str. Inului Nr 2-5 – 0264.446.561

Focalizarea liderilor – Terry B. Walling – Fundaţia EBE Str Inului nr 2.5 – 0264.446.561

Kayros – Fundaţia EBE Cluj Napoca – Str. Inului Nr 2-5 – 0264.446.561

BIG 5.4 – Biserici cu Impact Global – Administrarea creşterii bisericii -  Octombrie 2011

Vasile Breban – Dicţionar al limbii române contemporane - 1980