Articole

RUGĂCIUNEA PENTRU MISIUNE, Păstor Ion Damian

RUGĂCIUNEA PENTRU MISIUNE

Matei 9:35-38

,,Atunci a zis ucenicilor Sai: "Mare este secerisul, dar putini sunt lucratorii! Rugati, dar, pe Domnul secerisului sa scoata lucratori la secerisul Lui." Matei 9:37-38

Suntem chemați să susținem în rugăciune și sa ne implicăm în lucrarea Evangheliei.

În textul Biblic de față începe ceea ce s-a numit al treilea circuit galileean al Domnului Isus. Mântuitorul a străbătut orașele și satele, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. În timp ce Domnul Isus îi învață pe oameni și vestea Cuvântul, El vindeca pe cei bolnavi.

  • Rugăciune pentru misiunea in care Mântuitorul este implicat – vs.35

Domnul Isus ne oferă modelul de urmat in lucrarea de evanghelizare și de misiune. Învățăm de la El că lucrarea misionară are: un camp de misiune concret ,,străbătea toate cetățile și satele”, o locație publica accesibila ,,învățând pe norod in sinagogi”, un mesaj al Evangheliei ,,propovăduind Evanghelia Împărăției” și o implicare in nevoile fizice ,,și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era in norod”.

Modelul Domnului Isus de misiune este unul complet, o slujire holistică, care are in vedere, in primul rând, mântuirea sufletului, dar și susținerea omului in existenta sa pamântească. Nu se poate spune ca mântuirea sufletului este împreună cu scăparea omului din toate suferințele sale (exemplul apostolului Pavel este elocvent in acest sens: … mi-a fost pus un tepus in carne … De trei ori am rugat pe Domnul sa mi-l ia. Si El mi-a zis: "Harul Meu iți este de ajuns; căci puterea Mea in slăbiciune este făcută desăvârșită." Deci ma voi lauda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos sa rămână in mine. De aceea simt plăcere in slăbiciuni, in defăimări, in nevoi, in prigoniri, in strâmtorări, pentru Hristos; căci cand sunt slab, atunci sunt tare. – 2 Corinteni 12:7-10), dar se poate spune ca existenta credinciosului este asigurata prin harul Domnului (Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. – Matei 6:33).

Domnul Isus este la fel de implicat și astăzi in lucrarea de vestire a Evangheliei împreună cu urmașii Lui – Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei … Marcu 16:20.

  • Rugăciune pentru misiunea pe care Mântuitorul o iubește – vs.38

Domnul Isus arata compasiune, dragoste jertfitoare pentru cei pierduți ,,Când a văzut gloatele, I s-a făcut mila de ele,”. Mântuitorul cunoaște adevărata stare ,,erau necăjite” și nevoia urgentă în care se află cei nemântuiți care sunt comparați cu niște oi risipite care nu au pastor.

Dragostea față de cei pierduți, nemântuiți, cât și înțelegerea situației fără scăpare in care se afla aceștia, îl determină pe creștin să se implice cu devotament in lucrarea de evanghelizare și de misiune.

Faptul că știm ca lucrarea de vestire a Evangheliei pentru cei nemântuiți este iubită de Domnul Isus trebuie sa fie suficient pentru mobilizarea noastră in nobila lucrare misionară.

  • Rugăciunea pentru misiunea care se confruntă cu nevoi – vs.37-38

Ce măreață este onoarea oferita ucenicilor Domnului Isus, cât și creștinilor de astăzi, să fie chemați să se roage și să se implice în misiune fiind conlucrători cu Fiul lui Dumnezeu. (Căci noi suntem impreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. – 1 Corinteni 3:9)

Domnul Isus ne vorbește și despre nevoia din lucrarea Evangheliei Împărăției Sale. In acest sens, Mântuitorul pune accentul pe nevoia lucrătorilor în câmpul de misiune unde recolta este foarte bogată – Mare este secerișul, dar putini sunt lucrătorii! Chemarea la rugăciune pentru misiunea Evangheliei este una clară și directă – Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.

Din acest text Biblic înțelegem dacă problema lucrătorilor este rezolvată, atunci lucrarea poate fi împlinită. Este bine de observat faptul ca Domnul Isus nu evidențiază și alte nevoi misionare in acest moment, nevoi care sunt regăsite in câmpul de misiune, ci El vorbește doar despre necesitatea lucrătorilor.

Evanghelistul Luca, după chemarea la rugăciune pentru misiune, mai menționează și următoarele cuvinte: Duceți-vă; iată, vă trimit ca pe niște miei in mijlocul lupilor. (Luca 10:3) Ucenicii sunt atât chemați să se roage pentru misiune, cât sunt și parte din răspunsul la rugăciunea lor. Mântuitorul ne cheamă să ne rugam pentru lucrători, dar ne și trimite să lucrăm pe ogorul Evangheliei. Noi ne rugăm pentru nevoile misiunii și tot noi suntem și un răspuns la aceste nevoi.

Suntem chemați să ne rugăm pentru lucrarea Evangheliei in mod concret. Implicarea noastră in misiune este o responsabilitate directă. Dragostea de oameni, iubirea pentru cei nemântuiți ne mobilizează la rugăciune și la vestirea Evangheliei.

Este necesar să avem în vedere sufletele nemântuite, oportunitățile de vestire a Evangheliei (Rugați-va totodată și pentru noi, ca Dumnezeu sa ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca sa putem vesti taina lui Hristos, … - Colosseni 4:3) și lucrătorii de pe câmpul de misiune pentru care să ne rugăm în mod sistematic.

De asemenea, să nu uităm să ne rugăm ca Domnul să ne descopere cum putem fi, la rândul nostru o resursă pentru împlinirea nevoilor misionare cu scopul propășirii Împărăției lui Dumnezeu printre noi.

Păstor Ion Damian