Articole

​Priveste tinta la Cristos! - pastor Cornel Ghita

Privește țintă la Cristos!

Epistola către Evrei a fost adresată în mod special credincioșilor evrei care erau confruntați nu doar cu persecuția din partea autorităților Romane dar și cu respingerea și chiar persecuții din partea conaționalilor lor. Unii din acești credincioși se pare că se gândeau să renunțe la credință și să se întoarcă înapoi la Iudaism. Scopul principal pe care autorul epistolei îl are, este de a-i conștientiza pe credincioși de ceea ce ei au în Hristos. În Hristos au infinit mai mult decât ceea ce aveau înainte. Acum au un Preot mai bun, o preoție mai bună, o zi de odihnă mai bună, un legământ mai bun... dar mai ales statutul pe care cel credincios îl are înaintea lui Dumnezeu nici nu poate fi comparat cu ceea ce erau înainte de a-L cunoaște pe Hristos.

În cap.3:1 cititorii epistolei sunt îndemnați să privească țintă la Hristos. Aceasta este responsabilitatea fiecărui credincios. Indiferent că sunt sănătos sau bolnav, în belșug sau în lipsuri, tânăr sau bătrân, indiferent care este țara unde trăim sau perioada de timp în care trăim, dacă sunt credincios, responsabilitatea zilnică pe care o am este să caut să am întotdeauna privirea ațintită spre Domnul Isus. Doar atunci noi putem să înțelegem Cine este Hristos și ce avem noi în El.

Aș dori să mă rezum la doar câteva adevăruri pe care le vedem atunci când privim țintă la Hristos și care sunt menționate în cap.2.

  • Isus Hristos este Domnul nostru. V.2:9
  • Isus Hristos este fratele nostru. 2:10-17.
  • Isus Hristos este Marele nostru Preot. 2:14-18.

V.9 este un citat din Psalmul 8:5 unde psalmistul vorbeşte în mod profetic despre Domnul Isus şi spune că El este încununat cu slavă și cu cinste. Este adevărat că acum, așa cum spune autorul către Evrei, nu vedem că toate sunt sub picioarele Lui. Dar noi cei care suntem născuți din Dumnezeu, cei care suntem cu adevărat credincioși, știm că El prin moartea Lui a biruit moartea, că El a fost înălțat la dreapta Tatălui și acum stă pe tron. Știm că făpturile cerești se închină înaintea Lui și spun că El este vrednic să primească toată cinstea și închinarea. Și mai știm că El este Domnul nostru că noi suntem proprietatea Lui și nimic nu ni se poate întâmpla fără îngăduința Lui.

Doar când privesc țintă la Hristos înțeleg și sunt convins că nu am nici un motiv să mă îngrijorez nici în ceea ce mă privește pe mine și nici în ceea ce privește Biserica Lui deoarece El este Domnul și are toată puterea în cer și pe pământ. De-aceea Peter Forsythe a fost atât de corect când a spus că : „Prima datorie a fiecărui suflet este să caute nu libertatea lui, ci pe Domnul lui.”

2:11 „...De aceea, Lui nu-I este rușine să-i numească frați...” Irineu a spus : „În Hristos Dumnezeu s-a făcut om pentruca noi să putem deveni copii de Dumnezeu.”

Când ne gândim pe de-o parte la Măreția și Gloria Domnului Isus, şi pe de cealaltă parte ne gândim la micimea noastră, la nevrednicia și răutatea noastră, nu putem să nu fim profund impresionați de ceea ce spune Cuvântul în v.11 că Domnului Isus, nu-i este rușine să ne numească pe noi frații și surorile Lui.

Este atât de trist că sunt credincioși, tineri sau bătrâni cărora le este rușine înaintea unor oameni la fel de mici și nevrednici ca și ei, înaintea lor le este rușine de Hristos, de faptul că El este fratele lor și ei sunt credincioșii Lui.

Este la fel de trist și faptul că sunt credincioși cărora le este rușine de unii frați ai lor. Nu vor să se întâlnească și să fie văzuți cu ei de colegi sau cunoscuți și aceasta deoarece frații aceștia sunt oameni mai simpli, poate marginalizați de societate. Poate chiar acum îți aduci aminte de anumite situații în care ai fost desconsiderat și ai fost lăsat la o parte de un frate sau o soră și chiar și acum simți gustul amar al acelei experiențe. Ascultă adevărul acesta extraordinar. Lui Hristos nu-i este rușine de tine. Chiar mai mult El se laudă cu tine și el se laudă cu tine nu înaintea unor oameni mici și netrebnici ci înaintea Tatălui Ceresc, înaintea îngerilor și înaintea cerului întreg și înaintea Universului.

Dacă Lui nu-i este rușine să ne numească frați și ne iubește pe fiecare atât de mult cum oare nu ar trebui să căutăm să ne respectăm și să ne iubim și noi unii pe alții tot mai mult ? Cum nu ar trebui să putem mereu cânta cântarea:

Vreau să iubesc pe frații mei,

Cu tot ce am în piept mai sfânt,

Vreau să doresc tot ceru-n ei,

Dar să-i iubesc așa cum sunt.

Aceasta înseamnă că El nu este un mântuitor distant care stă departe, ci unul care vine lângă noi. El ne cunoaște și ne înțelege în mod perfect pentrucă a fost ispitit în toate felurile ca și noi dar fără păcat.

Asta înseamnă că atunci când ești bolnav în pat și durerile sunt mari, Domnul este lângă tine, El cunoaște suferința ta, chiar mai mult El suferă cu tine.

Când ești singur și nimeni nu te înțelege, El este acolo lângă tine, El te înțelege în mod perfect.

În Ev. După Matei 25:35-46, Domnul Isus spune :„Am fost flămând, și Mi-ați dat de mâncat, Mi-a fost sete, și Mi-ați dat de băut.....Adevărat vă spun că oridecâte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neânsemnați frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut.”

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal care se bucură când trăim în ascultare de El și se întristează când nesocotim Cuvântul Său. Un Dumnezeu care nu este străin de simțămintele noastre, un Dumnezeu care ne înțelege în mod desăvârșit.

El nu doar ne cunoaște și ne înțelege în mod perfect, dar ne și iubește cu o iubire care întrece puterea noastră de înțelegere. El s-a identificat cu noi pentru a putea să ia asupral Lui povara păcatelor noastre. El ne-a mântuit nu cu aur sau argint ci cu propriul Lui sânge. El a murit în locul nostru pentru a putea să ne bucurăm împreună cu El în glorie toată veșnicia.

Dragi cititori, haideți să căutăm fiecare să privim țintă la Hristos și să ne încurajăm unul pe celălalt la a privi mereu țintă la El, pentrucă doar atunci vedem cine este El și ce avem noi în El.

Pastor Cornel Ghita