Articole

ORICE ÎNTÂI … SĂ FIE PUS DEOPARTE, Pastor Ovidiu Drăgan

ORICE ÎNTÂI … SĂ FIE PUS DEOPARTE

,,Pune-Mi deoparte ca sfânt pe orice întâi-născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni cât și dintre dobitoace: este al Meu.” Exod 13:1-2

Există un principiu dumnezeiesc, care străbate toată Scriptura, toate cele 66 de cărți, ce merită să fie așezat înaintea noastră chiar la începutul unui an nou. Conceptul acesta începe în Geneza unde aflăm pentru prima oară de dreptul întâiului născut. Mai târziu, Domnul a vorbit lui Moise, și a zis: „Pune-Mi deoparte ca sfânt pe orice întâi-născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni cât și dintre dobitoace: este al Meu” (Exod 13:1-2)

Domnul spune că orice întâi născut este proprietatea Lui și omul trebuie să-l pună deoparte pentru Dumnezeu. E adevărat că sună vechi testamental, dar citește cu atenție: tot ce a fost scris stă ca mărturie spune apostolul în Romani. Sigur că nu trebuie să urmăm literalmente porunca aceasta pentru că nu avem animale… dar există acolo un principiu care nu s-a schimbat deloc!

Ca să te ajut să înțelegi, când spune Scriptura să nu preacurvești, există un principiu mai important decât actul în sine, reiterat de Noul Testament, aceea că iubești pe cineva și îi ești credincios dincolo de orice porniri, de aceea nici nu te gândești să păcătuiești în felul acesta. Este aceiași poruncă, dar accentul este diferit. Una este să nu faci, dar să îți dorești, alta este să nici nu îți dorești pentru că ești credincios cuiva în dragoste. Când Biblia spune să nu minți, tu încerci să spui adevărul. Dar există ceva mai presus de asta, o curăție de inimă care te face să spui întotdeauna adevărul fără cea mai mică intenție de altceva. Când spune să nu ucizi, tu practic nu strângi pe nimeni de gât, dar există un principiu în spate: să nu te mânii ca să ajungi să faci un act necugetat, ci să ajungi să iubești pe fratele tău.

Care este principiul din spatele acestei porunci: aveți răbdare puțin, o să înțelegem. Dacă aveai un animal curat (mielul) trebuia să fie sacrificat, dacă aveai un animal necurat cum este măgarul, atunci trebuie răscumpărat prin jertfa unul animal curat, adică un miel. Știu, vă gândiți acum, ce are de-a face cu noi? Tu te-ai născut curat sau necurat? În păcat m-a zămislit mama mea, spunea psalmistul. Dar s-a născut cineva curat, fără înclinație spre păcat și fără să fie sub osândă păcatului? Unul Singur s-a născut curat, neprihănit, fără pată și fără cusur, Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos.

Iată acum explicația: El, cel curat, a trebuit să moară pentru tot ce era necurat, ca să-L răscumpere pentru Dumnezeu. De aceea a trebuit să moară cineva curat ca să răscumpere pe cineva necurat! Întâiul are putere de răscumpărare, când dai primul … ceilalți care vin sunt binecuvântați pentru că ai făcut asta! Poți să spui cum se numește întâiul născut dintre mai mulți frați și întâiul rod? Scriptura spune așa: pentru ca El, (adică Domnul Isus Hristos) să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu L-a dat pentru binecuvântarea noastră, nu a așteptat să vadă cum vom fi și ce vom face, ci pe când eram noi încă păcătoși, Hristos și-a dat viața ca preț de răscumpărare. Aleluia!

Cu ce gând să intrăm în noul an, mai pătrunzător și mai frumos de atât? Dacă intrăm prin har într-un nou an, atunci, răscumpărați fiind să îl punem deoparte pentru Dumnezeu.

Un an nou binecuvântat… în care să fim din nou surprinși de dragostea Lui!

Pastor Ovidiu Drăgan