Articole

​NAUM, POVARA MESAJULUI LUI DUMNEZEU - pastor Ovidiu Dragan

NAUM, Povara mesajului lui Dumnezeu

NAUM este printre puţinii slujitori din Vechiul Testament care vorbesc despre povara de a aduce un mesaj oamenilor din partea lui Dumnezeu. Chiar şi Domnul Isus aminteşte despre asta: Isus le-a zis: „Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: «Doftore, vindecă-te pe tine însuţi»; şi Îmi veţi zice: «Fă şi aici, în patria Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum»” „Dar“, a adăugat El „adevărat vă spun că, niciun prooroc nu este primit bine în patria lui …

Naum numeşte mesajul lui o povară, pentru că este ceva ce simte în sufletul lui. Oare de câte ori ai auzit un predicator împovărat de mesajul pe care îl predică? Naum are câteva vedenii, iar acum aduce mesajul poporului. Iona a anunţat distrugerea cetăţii Ninive cu 100 de ani în urmă, dar atunci oamenii s-au pocăit ca nimeni alţii. Acum ei au uitat pocăinţa şi sunt pe cale să fie pedepsiţi. Cum să nu fii mângâiat ştiind că asupritorii tăi vor fi pedepsiţi? Acum Naum anunţă judecata lor şi pedeapsa pentru faptele lor. Dragul meu, pocăinţa se poate pierde în timp din neglijenţă şi nepăsare, iar aceasta nu rămâne fără urmări!

DUMNEZEU VORBEŞTE DESPRE EL

Trei cuvinte sunt de o mare importanţă în acest capitol; toate descriu pe Domnul. Vă avertizez că nu urmează lucruri plăcute, dar eu nu pot să îndulcesc ce spune Domnul despre El şi ceea ce va face celor care uită de pocăinţă!

  • „gelozie”
  • „răzbunare”
  • „mânie”
  • „păzeşte”
  • „ia seama la drum”
  • „adună-ţi toată puterea”

Zelos şi gelos vin din aceeaşi rădăcină şi dacă eşti gelos pe cineva eşti zelos să protejezi acea relaţie! Gelozia lui Dumnezeu este unică; din moment ce El a făcut totul, El are stăpânire peste tot. De aceea este gelos pentru Numele Lui, gloria Lui şi închinarea care i se cuvine numai Lui. El interzice închinarea la idoli, pentru că este un Dumnezeu gelos: Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slu- jeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al pa- trulea neam al celor ce Mă urăsc. (Exod 20:5)

Naum vorbeşte despre răzbunarea Lui, pentru că nu se poate ca Domnul să vadă ce face omul şi El să nu facă nimic. De aceea va pedepsi Domnul cetatea Ninive pentru că El nu împarte gloria lui cu niciun idol. Atunci când Domnul se răzbună o face din pricina păcatelor care trebuiesc judecate şi a legilor Lui sfinte.

Mânia Lui nu este ca mânia omului, care poate să fie egoistă şi scăpată de sub control, ci este o mânie sfântă, împotriva celor care sfidează legile şi poruncile Lui. Toate aceste cuvinte vorbesc fără echivoc de caracterul şi sfinţenia lui Dumnezeu, de dreptatea absolută care însoţeşte fiecare faptă a Lui. Cum să nu luăm seama la ce spune Domnul despre El?

DUMNEZEU VORBEŞTE DESPRE TINE

În anul 602 babilonienii atacă Ninive şi distrug oraşul. Înainte de asta Domnul le vorbeşte despre ei şi despre ce ar trebui să facă! Nimicitorul a pornit înspre tine, … de aceea:

Domnul recomandă o stare de veghere în care trebuie să ai grijă de ceea ce ai. Nu dormi, în ideea de a fi trez şi precaut. „Păzeşte-ţi piciorul, când intri în Casa lui Dumnezeu, şi apropie-te mai bine să asculţi, decât să aduci jertfa nebunilor.” (Eclesiastul 5:1)

Suntem pe cale, şi avem grijă de direcţia în care mergem. Tu eşti pe drumul cel bun? Cum să cunoşti dacă drumul pe care eşti e bun? Iată câteva lucruri la care te poţi gândi:

1. Cine sau ce te conduce? Mergi pe drumul vieţii tale condus de El?

2. Unde vei ajunge? Încearcă să vezi unde te duce drumul pe care l-ai ales.

3. Cu cine mergi pe drum? Uită-te în jur, cine te însoţeşte? Eu cred că oricine poate să spună care este viitorul tău, atunci când se uită la prietenii tăi!

4. Ai recomanda drumul acesta şi altora?

O chemare impresionantă având în vedere că omul este slab şi neputincios în multe lucruri. Avem nevoie de toată puterea pentru a face faţă provocărilor vieţii şi mai ales să fim în Voia Lui.

Când Domnul vorbeşte despre El, ar fi bine să asculţi, aşa poţi să Îi fii pe plac. Când Domnul vorbeşte despre tine, ar fi bine să te pocăieşti!

Pastor Ovidiu Dragan