Articole

Lucrarea Duhlui Sfânt conform cu Epistola către Efeseni - Pastor Ilie Bledea

Lucrarea Duhlui Sfânt conform cu Epistola către Efeseni 1: Pecetluire și arvună

Pentru că am sărbătorit recent, coborârea Duhului Sfânt, consider important să acordăm puțină atenție lucrării Duhului Sfânt în viața credinciosului. Vreau să precizez de la început că, lucrarea Duhului Sfânt este concentrată în mod primordial în viața credinciosului și apoi prin credincios în viața celor de afară. În articolul de față, vreau să abordez o parte din lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. Această lucrare este una de început în viața credinciosului, însă ea afectează toată viața lui. Lucrarea Duhului Sfânt, la care vă propun să ne gândim este prezentată în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, versetele 13 și 14. Este vorba de lucrarea de pecetluire a Duhului și funcționalitatea Duhului ca arvună în viața credinciosului. Aș vrea să purcedem, în a înțelege această lucrare primordială a Duhului, în viața credinciosului, prin urmărirea câtorva aspecte importante. Mai întâi, este importantă:

Definirea pecetluirii

Ce este pecetluirea cu Duhul și ce implică ea? Cuvântul grecesc folosit σφραγίζω (sfragizo), denotă un act de sigilare, a pune sigilul și prin aceasta a identifica și autentifica ceva. Se folosea, în vremea în care scria Pavel, pentru a sigila scrisori, și alte documente de importanță. Sigiliul pus pe un document, sau pe altceva avea umătoarele implicații:

 • Autoritate; sigiliul arăta autoritatea sub care stă acel document. Sigiliul Duhului în viața credincisului implică autoritatea lui Dumnezeu peste acea viață, prin Duhul.
 • Apartenență; sigiliul arăta și faptul că acel document aparține cuiva. Din moementul în care credinciosul este sigilat cu Duhul Sfânt, viața lui aparține lui Dumnezeu, aparține lui Hristos. Credinciosul nu mai este proprietatea lui, nu mai este proprietatea altora, nu mai este proprietatea lumii și nu mai este proprietatea diavolului, ci este proprietatea lui Dumnezeu.
 • Autenticitate; sigiliul făcea ca documentul pe care era aplicat să fie autentic. Fără sigiliu un document nu avea autenticitate, nu era considerat valabil și nu era luat în considerare. Când este vorba de sigilul Duhului, în viața credinciosului, adevărul este același. Fără sigiliul Duhului, viața omului, religioasă chiar este un fals, orice încercare de închinare nu are autenticitate, nu este luată în considerare. Închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu este autentică doar prin Duhul.
 • Asigurare; sigiliul dă siguranță, asigură protecție de abuzul altora. Peste sigiliu nu se poate trece. Cu atât mai mult când vorbim de sigilul Duhului, aceasta ne dă siguranța că suntem ai lui Dumnezeu. Dacă suntem sigilați cu Duhul Sfânt, nimeni nu poate schimba acest sigiliu, nimeni nu poate trece peste el, nimeni nu-l poate anula. El rămâne valabil, indiferent ce ar zice și ar face unii și alții.
 • Un om aude Cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii
 • Un om își pune încrederea în Domnul Isus și numai în El pentru salvarea sa din păcat
 • Avem persoana Duhului
 • Avem prezența permanentă a Duhului în noi
 • Avem puterea Duhului
 • Avem plinătatea Duhului disponibilă în noi, chiar dacă nu o trăim. Nu trebuie să o căutăm în afara noastră, prin alte experiențe.
 • Trăind în grația lui Dumnezeu
 • Trăind pentru gloria lui Dumnezeu

Aceasta este pecetluirea cu Duhul, este sigilul pe care îl pune Duhul în viața noastră și peste viața noastră și care are aceste implicații importante. Al II-lea aspect pe care aș vrea să îl urmărim, este:

Dobândirea pecetluirii

Aici răspundem la întrebarea: cum și când este un om pecetuluit cu Duhul Sfânt? Textul biblic spune foarte clar că, pecetluirea cu Duhul Sfânt are locatunci când:

Aceasta o spune versetul 13, din Efeseni 1. Pecetluirea cu Duhul Sfânt o dobândim prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin credința specifică în Domnul Isus. Pecetluirea cu Duhul Sfânt se dobândește atunci când auzind Cuvântul Evangheliei, omul își pune încrederea în Domnul Isus, atunci el este născut din nou prin Duhul și pecetluit cu Duhul Sfânt. E foarte ușor să te poți verifica, dacă și tu ești pecetluit cu Duhul Sfânt. Dacă ai auzit Cuvântul Adevărului și dacă ți-ai pus încrederea în Domnul Isus, ești mântuit, prin urmare ești pecetluit cu Duhul lui Dumnezeu. Al III-lea aspect pe care aș vrea să îl urmărim este:

Darul pecetluirii

La acest aspect medităm la următoarea întrebare: Ce primim atunci când suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt? Textul din Efeseni 1:13-14, ne spune că primim arvuna Duhului. Duhul care ne pecetluiește este și darul de avans pentru noi ca și copiii ai lui Dumnezeu. Avansul (acontul) într-o tranzacție era garanția că tranzacția va fi dusă la sfârșit. Tot asttfel, Duhul Sfânt este garnația că Dumnezeu își va duce lucrarea Sa la bun sfârșit în viața noastră. Duhul Sfânt este garanția glorificării noastre finale în veșnicie cu Hristos. Aceasta implică faptul că credinciosul pecetluit a primit arvuna Duhului, ceea ce înseamnă că:

Încă un aspect aș vrea să clarific:

Dovezile pecetluirii

Cum dovedesc că am pecetea Duhului?

PeceteaDuhului este pe mintea mea, pe vorbele mele, pe faptele mele, toate se manifestă sub pecetea Duhului pentru Gloria Tatălui și a Fiului.

Concluzie: Dacă sigilul pus pe o scrisoare, un document sau altceva era un însemn exterior, sigiliul Duhului este un însemn interior, în duhul nostru suntem însemnați cu Duhul lui Dumnezeu, însă aceasta se manifestă în exterior, în vorbirea și viețuirea noastră.

Lasă să se vadă prin viața ta sigiliul Duhului Sfânt!

Ilie Bledea, pastor Biserica Creștină Baptistă ”Betel” Făget, Timiș