Articole

Implicarea in lucrarea Imparatiei Domnului Cristos

Nu poţi să te implici în lucrarea lui Dumnezeu dacă nu eşti călăuzit de Dumnezeu în această privinţă. Fie că este vorba de o lucrare de misiune, de implicare într-o formaţie muzicală, de implicar într-un grup de rugăciune, de implicare în orice lucrare de slujire, călăuzirea este o cerinţă obligatorie. Fără călăuzire divină nu poţi avea parte de binecuvântare în lucrare.

Privim la Filip şi observăm cum a fost călăuzit de către Dumnezeu spre zona unde urma să-şi desfăşoare lucrarea: „scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară de la Ierusalim spre Gaza şi care este pustiu”(F.Ap. 8:26). Dumnezeu este Cel care alege pentru Filip noul teritoriu de evanghelizare şi nu Filip personal! În privinţa lui Filip, Dumnezeu S-a folosit de un înger care a avut un mesaj special pentru el. Poate te întrebi ce metodă va aplica Dumnezeu în cazul tău, dacă El îţi va vorbi prin Scriptură, prin circumstanţe, prin nevoile celor din jur, dacă îţi va vorbi noaptea în somn sau dacă îţi va arăta un semn. Cum anume îţi va oferi Dumnezeu călăuzirea divină? Nu ştiu să răspund în dreptul tău, dar ştiu că El răspunde fiecărei persoane în mod diferit.

Observaţi cum era lucrarea lui Filip înainte de a pleca? Era o lucrare binecuvântată (F. Ap. 8:5-13).  Şi unde pleacă Filip ?  într-un loc unde este călăuzit de Dumnezeu dar care nu oferea prea multe speranţe. Dar atunci când eşti călăuzit de Dumnezeu către o anumită lucrare, ai parte de binecuvântarea Sa în aceea lucrare. Filip a fost binecuvântat de Domnul şi în cetatea Samariei dar şi în urma întâlnirii cu famenul etiopian datorită ascultării călăuzirii divine.

Să ne însuşim bine acest adevăr: pentru a putea începe o lucrare de slujire, evanghelizare, misiune sau orice altă lucrare, călăuzirea lui Dumnezeu este esenţială şi prioritară. Nu este important ce spun oamenii, ce cred ei, ce păreri au ei. Important este doar ceea ce spune Dumnezeu şi părerea Sa. Întotdeauna omul călăuzit de Dumnezeu se va duce acolo unde îl trimite Domnul. Filip a ştiut că porunca lui Dumnezeu de a merge să vestească Evanghelia trebuie ascultată şi nu a cerut timp de gândire pentru îndeplinirea acestei porunci. Nu sta pe gânduri atunci când ai înţeles clar ceea ce Dumnezeu cere de la tine. Nu fugi de chemarea lui Dumnezeu atunci când ai ajuns să o înţelegi, aşa cum a făcut Iona care fuge departe de Faţa Domnului când aude Cuvântul Domnului (Iona 1:1-3).

Nu poţi să te implici în lucrarea lui Dumnezeu dacă nu ai un loc pregătit de Dumnezeu. Când Filip era călăuzit de Dumnezeu şi se îndrepta spre sud, către deşert, a auzit glasul Duhului Sfânt: „du-te şi ajunge carul acesta” (F.Ap. 8:29). Filip a rămas surprins când l-a văzut pe acest famen etiopian citind Scripturile şi apoi călăuzit de Duhul Sfânt care L-a condus către carul guvernamental, pune cea mai importantă întrebare pentru un om nemântuit:  „înţelegi tu ce citeşti?”. Înţelegi tu Cuvântul lui Dumnezeu, înţelegi ce vrea Dumnezeu să îţi spună ţie?  Filip ştia că etiopianul citea din cartea proorocului Isaia dar el era interesat să afle dacă acel om înţelegea mesajul mântuirii care reieşea din acel pasaj. Călăuzirea desăvârşită a Duhului Sfânt l-a condus pe evanghelistul Filip la omul potrivit, la momentul potrivit şi la locul potrivit din Scriptură  (F. Ap. 8:32). Cred că pentru orice om care este interesat şi dornic să îl slujească pe Dumnezeu într-o anumită lucrare, El are un loc special pregătit.

Nu poţi să te implici în lucrarea lui Dumnezeu dacă tu nu te-ai întors la Dumnezeu. Este o cerinţă obligatorie. Dacă tu nu eşti cu adevărat întors la Dumnezeu cum vrei să-i întorci pe alţii la Dumnezeu? Dacă tu ai probleme în familia ta, dacă sunt anumite păcate în viaţa ta, cum poţi să rezolvi problemele altora, dacă în viaţa ta există anumite păcate cum poţi vedea păcatele altora? ...„Cum poţi zice fratelui tău: Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău” şi când colo, tu ai o bârnă într-al tău?..” (Matei 7:3-5). Dacă în viaţa ta nu există sfinţenie cum poţi să vorbeşti de sfinţenie altora, dacă în viaţa ta nu există pocăinţă cum poţi să vorbeşti de pocăinţă altora.

Nu poţi să te implici în lucrarea lui Dumnezeu dacă nu eşti echipat cu putere spirituală. Domnul Isus Cristos a încredinţat Bisericii Sale o misiune importantă, şi anume, aceea de a predica Evanghelia la toate popoarele şi la orice om până la sfârşitul vremurilor (Mat. 28:19-20, Marcu 16:15). Mântuitorul a atras atenţia ucenicilor Săi să nu părăsească cetatea până când nu vor fi îmbrăcaţi cu putere de sus (Luca 24:49). Ce se întâmpla dacă ucenicii nu ar fi ascultat? Mai mult ca sigur ar fi eşuat. Nu poţi începe o anumită lucrare dacă nu te-ai maturizat spiritual, dacă nu te-ai echipat spiritual pentru că îţi vei rata obiectivul. Pavel scoate foarte bine în evidenţă şi atrage atenţia asupra  echipării spirituale a unui credincios (Efeseni 6:10-18).

Să cerem Domnului să ne călăuzească prin Duhul Sfânt spre acea lucrare în care El vrea să se folosească de noi pentru gloria Sa.

Emil Gresinger