Articole

HAINELE DE SĂRBĂTOARE ALE BISERICII - Pastor Nelu Aliman

HAINELE DE SĂRBĂTOARE ALE BISERICII

Coloseni 3:5 – 16 (12 – 13)

Să lepădăm tot ce ține de viața „fiilor neascultării” și să ne dezvoltăm caracterul, atitudinile, acțiunile și vorbirea în asemănarea lui Hristos.

1. Dezbracă hainele vechi ale firii ! v.5 – 7

Aici Pavel ne surprinde cu o poruncă : „Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ” !

Este posibil ca după ce am murit și am înviat cu Hristos să mai vorbim de păcate, necurăție, pofte rele? Da, „deoarece” avem o fire pământească ! Tocmai datorită Faptelor mântuitoare ale Domnului Isustrebuie să omorâm (mortificăm) cele pământești din noi.

Pentru că sunt ale firii pământeștiv.5

 • Perfecționismul nebiblic susține că credinciosul nu mai păcătuiește deloc ! I Ioan 1:8, 10
 • Firea pământească este pe viață o sursă de păcate pentru credinciosI Ioan 2:16
 • Deprinderea cu ele în Poporul Domnului aduce neputința și cădereaI Corinteni 11:30
 • Domnul pedepsește pe cei ce nu se cercetează și nu se pocăiescI Corinteni 11:31 – 32 ; Evrei 12:5 – 11
 • Normalitatea pentru credincioșii nu este trăirea în păcat, ci în sfințenie I Ioan 3:10
 • De aici, conștientizarea luptei spirituale lăuntriceGalateni 5:17
 • De aceea trebuie să ne cercetetăm și în umilință, să ne pocăimI Ioan 1:7 – 2:2
 • Să umblăm sub cârmuirea Duhului SfântGalateni 5:16
 • Să renunțăm (rupere totală) la „hainele vechi” !Galateni 6:14
 • Stările care mocnesc în lăuntrul sufletului : mania, vrajmășia, răutateaEfeseni 4:31
 • Rănirea semenilor : clevetirea
 • Izbucniri necontrolate : vorbirea rușinoasă
 • Să ne ridicăm starea de fapt la nivelul poziției de drept în HristosRomani 13:13 – 14
 • Să ne dezbrăcăm de puterea păcatului în practica zilnicăRomani 6:13
 • Să ne reamintim Statutul de Oameni noi în HristosII Corinteni 4:16
 • Să continuăm „înnoirea” în asemănarea cu Domnul IsusRomani 12:2 ; Efeseni 4:23
 • Nu te mai sili să trăiești fragmentat (și ca lumea și ca sfinții) !Iacov 4:4 – 5
 • Dedică-ți viața în întregime Domnului !Galateni 6:7 – 8
 • El face să dispară frontierele : naționale, religioase, culturale, socialeFapte 15:9 ; Romani 10:12 ; Galateni 3:28. În Poporul mântuit nu mai sunt deosebiri v.11
 • El este Totul în toți !Fapte 2:39 ; Romani 3:29
 • El aduce în inimi Virtuți noi ale Duhului Sfântv.12 ; Galateni 5:22 – 23
 • El ne transformă prin Dragoste – Legătura Desăvârșirii v.14
 • Biserica Domnului este stăpânită de paceFilipeni 4:7 ; I Corinteni 2:2
 • Biserica Domnului este recunoscătoare DomnuluiI Tesaloniceni 5:18
 • Cuvântul dă Autoritate, Har, Părtășie, Lumină de Sus și Hrană în întâlnirile frățești
 • Cuvântul trebuie să fie parte din noi „din belșug” = din abundență

Desăvârșirea nu are de-a face cu absența păcatului, ci cu maturitatea, plinătatea, completitudinea. Desăvârșirea biblică nu este în contrast cu păcătoșenia, ci cu imaturitatea credinciosului.

Ea funcționează în noi și după nașterea din nou ca roabă a păcatuluiRomani 7:25 ; Evrei 12:4

Pentru că sunt urâte Domnuluiv.6

Pentru că nu mai suntem ai lumiiv.7

Aplicații :

2. Nu folosi două garderobe! v.8 – 10

Aplicațiile făcute de Apostol au în vedere asemănarea credinciosului cu Domnul Isus Hristos.

Lucruri de abandonat v.8

Hotărâri de luatv.9

Motivații de reactualizatv.10

Aplicații :

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâniMatei 6:24

3. Îmbracă Hainele de Sărbătoare ! v.11 – 16

Domnul Isus Hristos este Sărbătoarea noastră !I Corinteni 5:7 – 8 ; Galateni 3:27

Comportamentul credinciosului trebuie să fie onorant pentru Numele lui Hristos !

Având în vedere Unitatea Trupului lui Hristosv.11 – 14

Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi v.13b

Având în vederePacea Trupului lui Hristosv.15

Având în vedere etalonul Cuvântului lui Dumnezeuv.16

Ne rugam ca Dumnezeu sa ne ajute sa fim oameni ai păcii în Biserica Domnului Christos. „Te sfătuiesc să cumperi de la Mine…haine albe, ca să te îmbraciApocalipsa 3:18 Firea noastră poate fi ținută sub control numai prin actualizarea morții cu Domnul Isus, prin puterea Duhului Sfânt Galateni 5:24 – 25 ; II Corinteni 4:10.

Pastor Nelu Aliman