Articole

Gata, nu mai vreau să fiu îngrijorat! Pastor Ovidiu Drăgan

Gata, nu mai vreau să fiu îngrijorat!

,,Cine dintre voi, îngrijorându-se, poate adăuga un cot la durata vieții lui?” Matei 6:27

Toți ne dorim să ne păstrăm o doză de optimism și să găsim speranță în vremuri grele, cu alte cuvinte să fim încurajați. Atunci când sănătatea este șubredă sau slujba ți-e amenințată, când ai probleme care par să nu se sfârșească sau necazuri care nu se mai opresc ar prinde bine o doză de speranță, nu-i așa?

Oare este posibil? Cu siguranță, da. În momentele grele amintite mai sus tindem să ne îngrijorăm, ne pier [1] dem speranța și devenim deznădăjduiți. De aceea vă invit să mergem în unul din locurile unde sigur putem găsi speranță: Cuvântul lui Dumnezeu. În predica de pe munte găsim cuvintele Domnului care ne învață: nu vă îngrijorați de viața voastră!

Este atâta îngrijorare în jurul nostru și în casele noastre, între cunoscuții noștri chiar și în bisericile noastre. Adevărat, îngrijorarea nu ne afectează pe toți la fel și nu cu aceiași intensitate. Dacă ții un pahar de apă în mână. E greu? Nu. E mult? Nu, dacă îl țin un minut. Dar dacă îl ții o oră? O zi întreagă? O săptămână? Devine inimaginabil e greu, nu-i așa? Așa că nu vă îngrijorați, spune un îngrijorat altora, preluând cuvintele Mântu [1] itorului. Domnul Isus este din nou foarte practic. El dă porunca să nu ne îngrijorăm și ne spune ce să facem. De aceea vă spun: Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbră [1] ca. Oare nu este viața mai mult decât hrana, și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu samănă, nici nu seceră, și nici nu strâng nimic în grânare; și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele?

Îngrijorarea vine și în urma procesului de gândire. Te gândești mereu numai la problemele vieții, ești îngri [1] jorat de circumstanțe și nu găsești soluții. „Cine dintre voi, îngrijorându-se, poate adăuga un cot la durata vieții lui?” (Matei 6:27).

Când nu te ajută să găsești o soluție, gândurile îți amplifică problema sau chiar devin ele o problemă. Îngrijorarea vine și în urma vorbelor pe care le rostești: Nu vă îngrijoraţi dar, zicând:„Ce vom mânca? “ Sau: „Ce vom bea?“ Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fie că vorbești cu alții și te plângi mereu, fie îți rostești în min [1] te cuvinte care te fac să îți plângi de milă, rezultatul este același, te vei îngrijora.

Domnul Isus ne recomandă să privim la păsările cerului. Ce nu vedem noi de ne spune să ne uităm la ele? Mai întâi să vedem că nici de ele nu uită bunul Dumnezeu și că dacă ele au valoare înaintea Lui cu atât mai mult avem noi. Crezi că ești mai puțin important decât păsările cerului, decât crinii de pe câmp? O soluție practică pentru orice îngrijorare este rugăciunea. Astfel ea nu este o formă de autosugestie ci un mijloc real de comunicare cu Dumnezeu care a promis: „Nu te uita cu îngrijorare, pentru că Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te voi întări și te voi ajuta” Isaia 41:10 Aruncați-vă toate îngrijorările asupra lui Dumnezeu, pentru că el se interesează de voi” (1 Petru 5:7).

„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.” Matei 6:33

Pastor Ovidiu Drăgan