Articole

EVENIMENTELE CRONOLOGICE DIN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR ȘI ARĂTĂRILE DOMNULUI ISUS DUPĂ ÎNVIEREA SA, Păstor Ion Damian

EVENIMENTELE CRONOLOGICE DIN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR
ȘI ARĂTĂRILE DOMNULUI ISUS DUPĂ ÎNVIEREA SA

MISIUNEA DOMNULUI ISUS ÎN SĂPTĂMÂNA MARE
Ultima săptămână a lucrării Domnului Isus conform Evangheliilor

LUNI 
1.    Blestemarea smochinului neroditor – Mc.11:12-24, Mt.21:18,19
2.    A doua purificare,curăţire a Templului – Mc.11:15-19,Mt.21:12-27,Lc.19:45-48. Evanghelile sinoptice nu menţionează prima curăţire a Templului, pe care o înregistrează evanghelistul Ioan, însă, Ioan nu menţionează pe a doua, cum o fac sinopticii.

MARŢI
Ziua controverselor, ultimul contact al Domnului Isus cu liderii  religioşi.
1.    Smochinul neroditor a fost găsit uscat – Mc.11:20-25,Mt.21:20-22,Lc.21:37-38. Prin credinţă şi rugăciune pot fi făcute chiar lucruri mai mari decât uscarea unui smochin;
2.    Domnul Isus răspunde preoţilor cei mai de seamă cu ce autoritatea face minuni – Mc.11:27-12:12, Mt.21:23-24:14, Lc.20:1-19. Trei pilde: cei doi fii, lucrătorii răi ai viei, invitaţii la nuntă.;
3.    Domnul Isus răspunde unei a doua întrebări, adresata de catre farisei şi irodieni, despre plata birului pentru Cezar – Mc.12:13-17,Mt.22:15-22,Lc.20:20-26;
4.    Domnul Isus răspunde unei a treia întrebări venite din partea saducheilor, refiritoare la înviere – Mc.12:18-27,Mt.22:23-33,Lc.20:27-40;
5.    Domnul Isus răspunde unei a patra întrebări, adresată de un Învăţător al Legii cu privire la prima poruncă – Mc.12:28-34, Mt.22:34-40;
6.    Domnul Isus îi confruntă pe cei împotrivitori Lui cu o întrebare despre descendenţa lui Mesia din David şi faptul că era numit Domn al lui David – Mc.12:35-37, Mt.22:41-46, Lc.21:41-44;
7.    Domnul Isus îi denunţă solemn pe cărturari şi farisei în ultimul Său discurs public – Mc.12:38-40, Mt.23:1-39, Lc.20:45-47. Practicarea zeciuielii trebuie făcută împreună cu practicarea milei şi a credinţei;
8.    Domnul Isus laudă mica ofertă pentru Casa Domnului a unei sărmane văduve – Mc.12:41-44, Lc.21:1-4;
9.    Domnul Isus este respins de către evrei – Ioan 12:37-50;
10.    Marele discurs escatologic, despre vremurile de pe urmă, a Domnului Isus – Mc.13:13, Mt.24:1-14, Lc.21:5-36. Distrugerea Ierusalimului;
11.    Tranziţia de la distrugerea Ierusalimului până la a doua venire a Domnului Isus – Mc.13:14-17, Mt.24:15-44;
12.    A doua venire a Domnului Isus. Prin judecata dreaptă se va da plata şi răsplata pentru fiecare persoană – Mt.24:45-25:4;
13.    Domnul Isus Îşi prevesteşte apropiata răstignire în timp ce membrii Sinedriului îi hotărăsc moartea – Mc.14:1-2, Mt.26:1-5, Lc.22:1-2;
14.    Domnul Isus este uns cu mir, în vederea înmormântării Sale, în Betania – Mc.14:3-9, Mt.26:6-13, Ioan 12:2-8;
15.    Iuda Îl vinde pe Domnul Isus – Mc.14:10-11, Mt.26:14-16;

MIERCURI
Evanghelile păstrează o tacere în ce priveşte activitatea Domnului Isus în toată ziua de miercuri şi o mare parte a zilei de joi. Se pare că Domnul Isus a rămas în Betania petrecând un timp doar cu ucenicii Lui.

JOI
1.    Sărbătorirea Paştelui evreiesc şi descoperirea vânzătorului;
2.    Cuvântul de adio al Domnului Isus spus ucenicilor – Ioan 14:11-33;
3.    Rugăciunea pentru ucenici – Ioan 17:1-26;
4.    Agonia din Ghetismane – Mc. 14:32-42;
5.    Arestarea Domnului Isus – Lc.22:47-53;
6.    Judecarea Domnului Isus, o judecată ilegală: la Ana – Ioan 18:13,14,19-20; la Caiafa     - Mc. 14:55-65; la Sinedriu – Lc.22:54-65;
7.    Lepădarea lui Petru – Mc.14:54,66-72.

VINERI
,,Vinerea neagră”
1.    Condamnarea oficială a Domnului Isus de către Sinedriu şi Pilat – Lc.22:66-71;
2.     Moartea lui Iuda – Mt.27:3-10;
3.    Domnul Isus judecat înaintea autorităţilor romane – Lc.23:1-5, Ioan 18:28-38; la Pilat, la Irod – Lc.23:6-12;
4.    Domnul Isus este pentru a doua dată înaintea lui Pilat – Lc.23:13-25
5.    Procesul răstignirii.
6.    Îngroparea Domnului Isus şi sigilarea mormântului.

ARĂTĂRILE DOMNULUI ISUS DUPĂ ÎNVIEREA SA
,,Dumnezeu a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem martori ai Lui." Faptele Apostolilor 2:32
,,Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea Sa." 1Corinteni 6:14
1.    Mariei Magdalena – Marcu 16:9-11
2.    Femeilor – Matei 28:8-10
3.    Lui Petru – Luca 24:34
4.    Celor 2 ucenici care mergeau in drum spre Emaus – Luca 24:13-32
5.    Ecenicilor, cu exceptia lui Toma – Ioan 20:19-25
6.    Ucenicilor, intre care se afla acum si Toma – Ioan 20:26-31
7.    Celor 7 ucenici la Marea Galileii – Ioan 21
8.    La peste 500 de credinciosi – 1Corinteni 15:7
9.    Lui Iacov – 1Corinteni 15:7
10.    Ucenicilor pe muntele maslinilor – Faptele Apostolilor 1:3-12

Păstor Ion Damian