Articole

​DUBLĂ SĂRBĂTOARE LA CUVIN: Consacrarea diaconului Cornel Ștefănescu & Botez - Pastor Ioan Miraute

DUBLĂ SĂRBĂTOARE LA CUVIN

Cu bucurie aducem la cunoștința frățietății că la Biserica Creștină Baptistă din Cuvin au avut loc două evenimente care vorbesc despre faptul că Domnul Isus Își zidește Biserica Sa.

În duminica din data de 22 iulie, în serviciul divin de dimineață a avut loc consacrarea diaconului Cornel Ștefănescu, prin punerea mâinilor. Acest act vine să întâmpine nevoie slujirii cu Cina Domnului la Biserica – filială Creștină Baptistă EMANUEL din Cladova.

Evenimentul a avut loc pe plan local, la care au participat următorii frați slujitori: păstor Mirăuțe Ioan, păstor Damian Ion, păstor-misionar Park Cheon Kyu, Păstor Jurcoi Emanuel, Prezbiter Foșlea Mircea, prezbiter Keith Engman și păstor Christofor Mueller (Chris). Toți acești frați sunt în tangență directă cu Biserica Baptistă din Cuvin prin diverse colaborări și slujiri.

Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Cornel și să-i de har în slujire la Cladova și la Cuvin.

De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei.” (Faptele apostolilor 6:3-6)

În duminica din data de 29 iulie, 2018, tot la Biserica Creștină Baptistă din Cuvin a avut loc un botez nou-testamentar, când doi frați au mărturisit public credința lor în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor și Domn personal. Este vorba de fratele Samuel Andrei și fratele David Barbu. Frații sunt fiul, respectiv nepotul fratelui Ștefan (Fănică) Bârniș.

Actul botezului a fost oficiat de frații Mirăuțe Ioan și Baltă Teodor. Dumnezeu să binecuvinteze pe noii convertiți și să le dea har să sporească în credință și trăire pentru Domnul lor, Isus Hristos.

”<<Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?>> Pavel şi Sila i-au răspuns: <>

(Faptele apostolilor 16:30-31).

Pastor Ioan Miraute