Articole

DOCTRINA DESPRE DUMNEZEU, Păstor Ilie Bledea

SĂ CUNOAȘTEM MAI BINE CEEA CE CREDEM

DOCTRINA DESPRE DUMNEZEU, DUMNEZEIRE

Geneza 1:1 • Isaia 40:12-22 • Isaia 46:9-13 • 2 Corinteni 13:14

,,Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.” Romani 11:36

Temelia credinţei noastre este Cuvântul lui Dumnezeu, însă Cuvântul lui Dumnezeu ni-l descoperă pe Dumnezeu, persoana Lui, caracterul Lui, și lucrarea Lui. Biblia este despre Dumnezeu din Geneza 1:1- Apocalipsa 22:21. Dumnezeu creatorul – Dumnezeu susţinătorul și stăpânitorul tuturor lucrurilor și Dumnezeu Mântuitorul oamenilor, prin har, prin Hristos.

Biblia ne arată foarte clar că Dumnezeu este o persoană, nu o forţă, nu un anume fel de entitate, nu o cauză necauzată, despre care au vorbit filosofii. Dumnezeu gândește, vorbește, iubește, acţionează! În viaţa unui creștin este fundamental ce crede și cum îl cunoaște pe Dumnezeu. Ce crezi, cum gândești și ce relaţie ai cu Dumnezeu se vede din cuvintele tale despre El, din viaţa ta. Viaţa fiecărui om „trădează” concepţia lui despre Dumnezeu. Urmărim și de data aceasta cele trei părți ale doctrinei:

1. ADEVĂRUL CREDINȚEI. CE CREDEM? Afirmațiile credinței: 

A. Credem în existența lui Dumnezeu. Când vorbim despre existența lui Dumnezeu, trebuie să facem două precizări fundamentale: - Biblia prezintă de la Sine înţeles existenţa lui Dumnezeu, nu o argumentează. Biblia vorbește despre Dumnezeu de la început până la sfârșit. Fără să argumenteze, deși unele întrebări ca și cele din Isaia 40, sunt un mod de argumentaţie a lui Dumnezeu, o discuţie a lui Dumnezeu cu omul. Vezi și Iov 38-42.

B. Credem în Suveranitatea lui Dumnezeu – CĂ El a creat tot ce există, susține tot ce există și stăpânește în mod absolut tot ce există. Romani 11:36. Geneza 1:1;

C. Credem în Unicitatea, unitatea și trinitatea lui Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu ca substanță, natură divină, însă El există în 3 persoane distincte; Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, Geneza 1:26; Matei 3:16-17;

D. Credem în perfecțiunea lui Dumnezeu în toate privințele! Dumnezeu este perfect în toate atributele Sale. În Atributele măreției: El este veșnic, din veșnicie, fără început, fără sfârșit. El este atotputernic, atotcunoscător, atotprezent, atotînțelept, atotiubitor, etc. Perfect în sfințenie... Credem în bunătatea, purtarea de grijă, dragostea lui Dumnezeu, însă și în sfințenia, dreptatea și mânia lui Dumnezeu....

2. ARGUMENTELE CREDINȚEI. De ce credem ceea ce credem? 

A. Mesajul Scripturii. Pentru că așa spune Scriptura despre Dumnezeu, revelația Specială....Geneza 1:1 până la Sfârșit, Scriptura ni-L prezintă pe Dumnezeu.

B. Descoperirea în creație, Psalmul 19, Romani 1:19-20, cerurile, zilele, soarele.

C. Rațiunea: Logica îmi spune. Psalmul 14:1 Este împotriva logicii să spui nu există Dumnezeu..Sunt argumente logice și vreau să amintesc doar trei dintre ele:

1. Argumentul cosmologic - cosmos, lumea existenţa ei, depinde de o cauză primară. Nimic nu apare din întâmplare. Nu apare ordine din haos. În conformitate cu acest mod de gândire, Dumnezeu este cauza primară a existenței universului, El fiind o cauză necauzată.

2. Argumentul teleologic – teleos (scop, ordine), ordinea și armonia din univers, design-ul inteligent, arată că în șapte este un Designer inteligent. Nu s-au aranjat stelele și planetele de la sine, în ordinea în care sunt.

3. Argumentul moral – Există un principiul al moralităţii, al faptului că este ceva bine și ceva rău. O lege morală înscrisă în cugetul omului, cu privire la pedeapsă, răsplată, valori morale, precum și teama de moarte și de pedeapsă. Toate acestea presupun existența unei ființe morale care a creat și care menține ordinea morală în lume. Dacă este o Lege morală, trebuie să fie și un Legiuitor moral, care a dat această lege, care este în spatele Legii.

D. Poporul și națiunea lui Israel – Poporul ales de Dumnezeu. Biblia spune că, Dumnezeu a ales acest popor să fie al Lui și nimeni nu îl va putea nimici și că toată istoria omeniri se va învârti în jurul acestui popor. Israelul este poporul cel mai urât de națiuni și cel mai iubit. Poporul care a supraviețuit robiei Babiloniene, Holocaustului și altor prigoniri și totuși este încă popor, stat..

E. Domnul Isus a vorbit despre Dumnezeu ca Tatăl Său, iar Dumnezeu a confirmat că își găsește plăcerea în Domnul Isus, Matei 17.

F. Biserica creștină mărturisitoare, care îl mărturisește pe Dumnezeu și adevărul Lui, 1 Timotei 3:15; „Biserica este a Dumnezeului Celui viu, stâlpul și temelia adevărului.”

3. APLICAREA CREDINȚEI. Ce fac cu ceea ce cred? 

A. Caut să îl cunosc tot mai mult pe Dumnezeu pentru că El este real, Ioan 17:3

B. Îl iubesc pe Dumnezeu pentru că El este vrednic de toată iubirea! Deuteronom 6:4-6

C. Mă închin lui Dumnezeu pentru că El este vrednic de închinare, Apocalipsa 4:11

D. Îl ascult pe Dumnezeu pentru că El este vrednic, 1 Samuel 15:22 E. Îl prezint pe Dumnezeu altora pentru că și ei au nevoie de El.

Este foarte important să cunoaștem cât mai bine adevărul biblic despre Dumnezeu, să fim convinși de acest adevăr și să trăim în lumina adevărului.

Cum este relația ta cu Dumnezeul Scripturii? Îl cunoști? Ești convins de existența, esența și lucrarea Lui?

Augustin zicea: „Iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei”, voind să arate prin aceasta că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, de fapt vei face ce vrea El! Doamne ajută, Doamne dă izbândă!

Păstor Ilie Bledea