Articole

​CHRISTOS A ÎNVIAT! - Pastor Marius Gabriel Lucan

CHRISTOS A ÎNVIAT!


Cristos a înviat din morți,

Ce mare bucurie!

Zdrobit-a tenebroase porți,

Şi lanțuri de robie.


Arhanghelul strălucitor

Dă piatra la o parte

El este primul vestitor

Descris în Sfânta Carte!


Miresmele cad la pământ

Şi lacrimile-ngheață

Christos lipseşte din mormânt

În zori de dimineață?!


Oh, nu vă temeți voi femei

Pioase şi rănite

De astăzi veți primi temei

Să fiți preafericite!


Isus Mesia, Mielul Sfânt

A înviat, mărire!

Plecați acum de la mormânt

Şi dați la toți de ştire!


Să afle ucenicii Lui,

Irod, Sinedriul şi Pilat,

Chiar demonii văzduhului

CHRISTOS A ÎNVIAT!


Porniră-n trombă alergând

Uimite, fericite

Nelămurite încă-n gând

De EL, au fost oprite!


Este Rabuni, Domnul Viu!

Exclamă temătoare

Şi aplecate-n fața Lui

Grăbesc la închinare.


Iubiți Creştini din toată lumea

Uniți, vă bucurați!

Vestind cu toată prospețimea,

Christos a înviat!


Să mergem toți la Tronu-I mare

De Domn şi Împărat

Smeriți, cântând în adorare

Christos e Viu, ce minunat!


Să renunțăm la gânduri rele

IUBIND, IERTÂND, RĂBDÂND pe toți

Lucind frumos ca nişte stele

Iar sus în Rai, compatrioți!


Pastor Marius Gabriel Lucan