Articole

CHEMARE LA RUGĂCIUNE! Duminică, 11 octombrie 2020

Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Arad

,,Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câtva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. … Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră.” 1 Tesaloniceni 2:17, 19-20

CHEMARE LA RUGĂCIUNE!

,,Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” Iacov 5:16B

Duminică, 11 octombrie 2020

1 Timotei 2:1-10

,,Vă îndemn, dar, înainte de toate,

să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii,”

Cu încredere deplină în Dumnezeu, să ne unim în rugăciune!

Mulțumim lui Dumnezeu pentru:

- harul și bucuria mântuirii;

- mila și îndurarea Sa;

- ocrotirea și călăuzirea Sa;

- planul și lucrarea Sa.

Mijlocim pentru:

- izbăvire de pandemia în care ne aflăm;

- autoritățile locale și pentru cele naționale;

- cadre medicale, polițiști, profesori;

- pentru cei bolnavi;

- toți cetățenii României;

- credincioși și lucrarea Bisericilor locale.

“Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora sa fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi.” 2 Corinteni 1:11