Articole

CE URMEAZĂ DUPĂ IZOLARE? Păstor Ion Damian

CE URMEAZĂ DUPĂ IZOLARE?

 

Evrei 10:35-39 ,,Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire! Căci aveți nevoie de răbdare, că, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. "Încă puțină, foarte puțină vreme", și "Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el." Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.”

 

Ce obiceiuri am dezvoltat în aceste zile? O practică de trei săptămâni dezvolta un obicei. Cu ce comportamente ieșim din această perioadă de izolare?


Practicile, trăirile după voia lui Dumnezeu nasc obiceiuri sfinte, care sunt de dorit. ,,Când veți intra în țara pe care v-o va da Domnul, după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfant.” (Exod.12:25) ,,Daca iubeste cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei si nici bisericile lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 11:16)

Practicile, trăirile din dragoste pentru Dumnezeu și în conformitate cu voia Sa nasc obiceiuri sfinte. ,,După ce a ieșit afară, S-a dus, ca de obicei, pe Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers dupa El.” (Luca 22:39) ,,Isus a plecat de acolo și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la El; și, după obiceiul Sau, a început iarăși să-i învețe.” (Marcu10:1) ,,A venit în Nazaret, unde fusese crescut; și, după obiceiul Sau, în ziua Sabatului a intrat in sinagogă. S-a sculat să citească,” (Luca 4:16) ,,Pavel, după obiceiul său, a intrat in sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi,” (Faptele Apostolilor 17:2)

Practicile legate de anumite nevoi pot împlini acele nevoi și pot naște o rutină sau un ritual. ,,Au luat deci trupul lui Isus și L-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să ingroape.” (Ioan.19:40) ,,Și acolo erau șase vase de piatră, puse după obiceiul de curățare al iudeilor; și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre.” (Ioan.2:6)

Practicile, trăirile în voia firi pământești și în plăcerile sale nasc comportamente prin care oamenii se îndepărtează de Dumnezeu. ,,Să nu părăsim adunarea noastra, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie.” (Evrei 10:25)


PERICOLUL IZOLĂRII

1. Să fim egoiști și individualiști.

2. Să avem temeri.

3. Să ne fi relaxat spiritual, să ne fi separat de legătura frățească care în aceste zile a funcționat într-un mod diferit.

4. Să fi înlocuit Biserica locală.

5. Să trăim în continuare într-o izolare.

6. Să nu mai relaționam cu oamenii.

7. Să nu mai avem încredere.


LECȚIA IZOLĂRII

1. Să conștientizăm mai mult cât suntem de trecători.

2. Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.

3. Să iubim pe Dumnezeu și pe oameni mai mult.

4. Să iubim părtășia Bisericii mai mult.

5. Să fim implicați în lucrarea lui Dumnezeu mai mult.

6. Să ne fi schimbat în acele puncte de viață știute deficitare înainte de această pandemie.

7. Să fim gata, pregătiți pentru întâlnirea cu Dumnezeu.


CE URMEAZĂ DUPĂ IZOLARE? 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, ne rugăm să fim consecvenți in practica și trăirea noastră creștină așa cum am invățat din Cuvântul lui Dumnezeu. ,,Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine; căci este bine ca inima să fie întărită prin har,” (Evrei 13:9A) ,,Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință.” (1Petru 1:14)


Păstor Ion Damian