Articole

CE TREBUIE SĂ ȘTIE UN CREȘTIN DESPRE DUHUL SFÂNT? Păstor Vasi Duma

CE TREBUIE SĂ ȘTIE UN CREȘTIN DESPRE DUHUL SFÂNT?

Știm că Tătăl ceresc a creat lumea, știm că Fiul a venit în lume, dar ce a făcut și ce face Duhul Sfânt?

Trebuie spus că primii creștini nu erau interesați să articuleze rațional doctrina despre Duhul Sfânt, ei, pur și simplu trăiau conduși de Duhul, fără o necesitate de explicare discursivă din partea lor.

CE SPUNE BIBLIA DESPRE IDENTITATEA DUHULUI SFÂNT? 

Biblia spune că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Faptul că Duhul Sfânt este Dumnezeu este arătat clar în multe pasaje din Scriptură, inclusiv în Faptele Apostolilor 5:3-4. În acest verset, Petru îl confruntă pe Anania întrebându-l pe acesta de ce a minţit pe Duhul Sfânt și spunându-i: „N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu”. Aceasta este o declaraţie fermă asupra faptului că a minţi pe Duhul Sfânt înseamnă a minţi pe Dumnezeu. De asemenea, știm că Duhul Sfânt este Dumnezeu pentru că El are atributele sau caracteristicile lui Dumnezeu. Știm de asemenea că Duhul Sfânt este o Persoană deoarece El are raţiune, sentimente și voinţă. Duhul Sfânt gândește și cunoaște (1 Corinteni 2:10). Duhul Sfânt poate fi întristat (Efeseni 4:30). Duhul Sfânt mijlocește pentru noi (Romani 8:26-27). Duhul Sfânt ia decizii conform cu voia Sa (1 Corinteni 12:7-11).

CE ESTE BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT? 

Există șapte menționări ale botezului cu Duhul Sfânt. Cinci sunt profetice (împlinite la Rusalii); și una este didactică (1 Cor. 12:13). Botezul cu Duhul este actul de constituire a Bisericii, este un act colectiv, nu individual.

CE ESTE UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT? 

Umplerea este confuză pentru unii, crezând că un om poate avea mai mult din Dumnezeu. Dumnezeu este o persoană, de aceea ,,umplut” este experiența prin care, în urma ascultării de el, credinciosul este condus și dominat de Duhul. Umplerea este o poruncă pentru toți, nu ceva secret și select pentru câțiva credincioși.

CUM SE VEDE UN CREȘTIN UMPLUT DE DUH? 

Prin roada Duhului Galateni 5: 22,23. Dacă suntem confuzi cu privire la botezul și umplerea cu Duhul Sfânt, cel puțin în ceea ce privește roadele suntem pe aceeași linie de gândire, deci, să trecem la roade!!! Tu ai roadele Duhului Sfânt?

Păstor Vasi Duma