Biserici

Biserica Crestina Baptista Macea

Jud Arad, oras Macea

PASTORI/LUCRATORI

Gheorghe Surtea

ADRESA

LOC. MACEA, NR. 4 COD POŞTAL: 317210

Comuna Macea este o localitate aşezată în partea de vest a României, în judeţul Arad, la graniţa cu Ungaria. Macea este o localitate formată din aproximmativ 2000 de numere de casă, cu o populaţie de peste 6000 de locuitori. Din punct de vedere religios, în Macea sunt biserici de diferite denominaţiuni. Astfel avem Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, Biserica Baptistă, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, Biserica Penticostală. Un lucru pozitiv este atmosfera de linişte, toleranţă şi respect între toate cultele religioase.

Documentele istorice existente (multe au fost distruse în vremea lui Antonescu, când şi bisericile au fost închise) şi mărturiile unor fraţi arată că Biserica Baptistă din Macea a luat fiinţă prin lucrarea făcută de lucrătorii din Curtici. Cel mai entuziasmat lucrător a fost dobaşul de la primărie în persoana fratelui Clepea Teodor. Prin el Cuvântul lui Dumnezeu a fost semănat şi a găsit pământ bun. În vara anului 1892, mai precis în ziua de Rusalii, are loc în comuna Macea primul botez Nou-Testamental, când sunt botezaţi primii 14 membrii. Ei au fost: Gheorghe Crişan, Ioan Crişan, Gheorghe Clepea, Ştefan Mureşan, Ioan Şimăndan, Ioan Cazan, Ioan Borlodan, Axente Pecican, Ştefan Sferdian, Dumitru Ardelean, Mihai Pantea, Gligor Pantea, Gligor Şimăndan şi Mihai Buta. Cu aceştia s-a constituit Biserica Creştină Baptistă din Macea jud. Arad. Imediat după botez, a fost ales predicator Gheorghe Crişan, care nu după mult timp a fost ordinat şi a devenit predicator cercual. De la înfiinţare până în anul 1903, biserica a cunoscut o dezvoltare numerică şi spirituală deosebită, la numărul lor s-au adăugat încă 50 de membrii. Din punct de vedere spiritual biserica a fost susţinută de prezenţa şi puterea Domnului Isus, care este Capul ei şi promite în Evrei 13:5 "Nici de cum n-am să te las, cu nici un chip n-am să te părăsesc." Aşa se face că biserica creşte numeric din nou, astfel că ajunge pe parcursul anilor la un frumos număr de membri: - în anul 1922 are 100 de membrii, plus aparţinători - în anul 1940 are 150 de membrii, plus aparţinători - în anul 1970 are 222 de membrii, plus aparţinători. Din anul 1942, până în 1944 datorită guvernului condus de generalul Antonescu, alături de celelalte biserici baptiste din România şi Biserica Baptistă din Macea a fost închisă. În această perioadă Biserica s-a menţinut prin părtăşiile ţinute în ascuns de către fraţi. În anul 1944 când s-a redeschis biserica, tânărul frate Costea Mihai a alergat din casă în casă la fraţi, adunându-i la casa de rugăciune, ca un sol al lui Dumnezeu. De atunci şi până astăzi credincioşii baptişti din Macea se bucură să se adune în locaşul de închinăciune, undegustă binecuvântările lui Dumnezeu la închinare.

Biserica Creştină Baptistă Macea este o biserică vie, cu un bun potenţial, bine reprezentată în peisajul religios din Macea, care urmareşte atât glorificarea lui Dumnezeu, cât  şi slujirea semenilor. Biserica se bucură de o bună slujire spirituală, prin pastorul bisericii fratele Gheorghe Şurtea, doi diaconi ordinaţi, fratele Ardelean Petru şi Anghelina Traian şi alţi lucrători care slujesc cu râvnă şi dăruire. În biserică activează un cor mixt şi o fanfară instruite şi dirijate de fratele Luluşa Cornel, ajutat de fratele Anghelina Bogdan. De asemenea ne bucurăm de un minunat grup de tineri, foarte activi şi care slujesc în biserică. Chiar dacă nu sunt foarte mulţi, copiii noştri sunt minunaţi, cuminţi şi ne îmbucură mereu cu programele lor. Ei sunt îndrumaţi de sora Anghelina Delia, ajutată de surorile Sazaraz Andreea, Luluşa Andreea şi Joldeş Marina. Nu putem uita nici pe fraţii şi surorile mai în vârstă, de a căror prezenţă ne bucurăm şi care întregesc biserica noastră. Numărul total al membrilor bisericii este în jur de 100 de credincioşi.

Suntem pentru unitate şi colaborare între bisericile creştine şi dorim să avem o viaţă care să-L glorifice pe Dumnezeu.

Vă aşteptăm să participaţi la serviciile divine din Biserica Creştină Baptistă Macea, iar pentru aceia dintre D-voastră, care nu veţi ajunge pe la Macea, suntem aproape prin intermediul internetului.

Dorim în orice lucru să facem voia lui Dumnezeu şi dragostea Lui în noi să se vadă în orice moment şi în orice lucru, oricât ar fi de mic sau mare.

Harul lui Dumnezeu să fie cu noi cu toţi!

Pastor Gheorghe Şurtea